In de Liemers wordt gewerkt aan leefbaarheid in alle soorten en maten

Liemers++, de provincie Gelderland, Liemerse gemeenten en de HAN hebben de handen ineen geslagen om de leefbaarheid in de Liemers te bevorderen. In het programma leefbaarheid werken vier gemeenten (Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland) samen met dorpsbelangenorganisaties, beheerders van buurt- en dorpsaccommodaties, welzijnswerkers, inwoners van de dorpen, de alliantiemakelaar verbonden aan de Zorgalliantie – Krachtige Kernen en studenten van de HAN.

In de afgelopen periode is gewerkt aan negen projecten die horen bij de thema’s ‘Krachtige wijk- en dorpsorganisaties’ en ‘Toekomstbestendige accommodaties met een diversiteit aan voorzieningen en functies’. Op 21 juli zijn de resultaten van de negen projecten gepresenteerd op een feestelijke afsluiting van de eerste project fase in de Kommensaal in Lathum. De studenten hebben posters gemaakt met de resultaten van hun projecten. Zo kan een breed publiek kennis krijgen van de uiteenlopende opdrachten. Klik hier voor een overzicht van de posters.

We kijken terug op een boeiend en interessant traject waarin alle partijen geleerd hebben en zichzelf verder hebben ontwikkeld. Gemeentes zijn tot de ontdekking gekomen dat ze vaak nog niet goed in staat zijn om in ‘de taal van de (jonge) burger’ te communiceren waardoor goede ideeën van de gemeente soms niet landen bij de eindgebruikers en vice versa. Ook burgers weten soms niet goed hoe ze de goede initiatieven op een passende manier voor het voetlicht bij de gemeente kunnen brengen. De wens om samen te werken is er zeker maar de wijze waarop dat nu productief vorm gegeven zou kunnen worden vormt nog een uitdaging!

De dag werd zeer feestelijk afgesloten met een zeskamp voor jongeren uit de verschillende dorpen in de Liemers. Dit was bedoeld om alle jongeren én jongerenwerkers te bedanken voor de medewerking aan de verschillende onderzoeken, maar óók om de verbondenheid van jongeren/ inwoners bij hun dorp te vergroten en vertrouwen in elkaar te verbeteren. We hebben gemerkt dat vertrouwen in elkaar moet groeien, dat vraagt tijd! Gelukkig hebben de onderzoeken, de presentaties én het samen zeskampen hier een eerste positieve bijdrage aan geleverd! Op naar een nóg leefbaarder Liemers!

Saskia Croes en Lisa van den Heuvel