Uitnodiging versnellingskamers: Doe jij ook mee?

Onzekere tijden nu het coronavirus om zich heen grijpt. Belangrijk om voorbij de crisis te kijken en de economie opnieuw uit te vinden. Dit is het moment!  De coronacrisis dwingt ons dingen anders te doen dan we gewend waren. Ontwikkelingen die al een poos in de lucht hingen worden plots realiteit. Werden ze eerder nog tegengehouden, doordat we gedrags- of organisatieverandering lastig vinden. Corona is het zetje dat nodig is om tot innovatie te komen. Wij zien wat er mogelijk is en willen nu doorpakken binnen de gebieden wonen, welzijn en zorg. Dat doen we in de versnellingskamers en op de zes thema’s. Ben jij als (toekomstige) professional in het sociaal domein erbij?

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

Uitnodiging
–> download de uitnodiging (pdf)

Meld je aan
Voorkom stilstand of achteruitgang. Meld je aan voor de versnellingskamers en samen maken we een versnelling voor wonen, welzijn en zorg!
–> Kijk hier voor de data en aanmelding