Project: Burgers zorgen voor elkaar

Project ‘Burgers zorgen voor elkaar: de gevolgen van de corona-maatregelen’

Rutger Bregman daagde ons al uit: kunnen we als maatschappij een sterkere besmetting creëren dan het coronavirus? En de koning: laten we het eenzaamheidsvirus bestrijden! Tegelijk met de verspreiding van het coronavirus wordt ook een andere verspreiding zichtbaar; die van interesse in de medemens, onderlinge solidariteit en behoefte aan verbinding-op afstand.

Deze tijden van corona-maatregelen zijn uitzonderlijk en naast alle bezorgde berichten zien we ook dat er allerlei mooie informele initiatieven ontstaan. Vanuit de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein willen we graag van betekenis in deze tijd. We hebben daarom het project ‘Burgers zorgen voor elkaar’ gestart.

Over het project

 • Inzicht geven welke informele initiatieven er ontstaan en aanzetten tot nadenken over de betekenis van informele zorg- en ondersteuning;
 • Een overzicht  van informele online en offline activiteiten in een gebied;
 • Inzicht geven in de betekenis van informele zorg-, ondersteuning en gemeenschapsvorming;
 • Input voor modules van de verschillende opleidingen van de HAN.

Onderzoeksvraag
Welke vormen van steun ontstaan er online en offline in deze corona-periode? (Van wijkinitiatieven algemeen tot opa’s en oma’s in verpleeghuizen en wat daaromheen gebeurt).
Voor welke mensen is dit toegankelijk en levert dit steun en voor welke mensen niet?

Deze opdracht gaat over de kracht van de gemeenschap: het gaat over wat burgers zelf met elkaar organiseren. We concentreren ons op de initiatieven die burgers zelf (onderling) nemen en niet op organisatie-initiatieven. Het kan zijn dat je initiatieven tegen komt waarin professionals samenwerken met burgers; deze kun je wel meenemen.

Onderzoek in 3 delen

 1. We brengen in kaart welke burgerinitiatieven/ initiatieven in informele hulp er online en offline zijn in een  gebied.
  Vervolgens kijken we naar deze initiatieven; wat voor soort steun wordt er geboden? Wie wordt bereikt? Zijn er mensen die nu minder goed bereikt worden?
 2. Vervolgens kiezen we een aantal initiatieven die we wat langer gaan volgen.
  Welke veranderingen zien we in de loop van de weken? Wat zouden deze burgerinitiatieven/ initiatieven in informele hulp voor de project(en) in jouw gebied kunnen betekenen?
 3. Met wie zou je inzichten die we hebben opgedaan willen delen? Wat voor ideeën kunnen we aanreiken aan professionals en organisaties?
 4. Wat zou je eventueel zelf kunnen bijdragen in deze initiatieven?

Doel van de opdracht 
Na de zomer willen we met studenten, professionals en maatschappelijke organisaties kunnen reflecteren op hoe steun tussen mensen heeft vorm gekregen in deze periode.  Wat is de kracht van de gemeenschap: wat kunnen burgers zelf met elkaar organiseren? Wat kunnen we daarvan leren en willen we voortzetten voor de toekomst? En wat moeten we beter  organiseren?

Wie doen er mee (gebieden, leerkringen)

 1. Brakkenstein (Nijmegen)
 2. Hatert (Nijmegen)
 3. Liemers (Westervoort)
 4. Lindenholt (Nijmegen)
 5. Lingewaard (Bemmel)
 6. Malburgen (Arnhem)
 7. Noord-Limburg
 8. Overbetuwe (Elst)
 9. Heumen

Meer informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op:
Wendy.kemper@han.nl
Annica.vanbrummel@han.nl
Onderzoek en Innovatie Academie Mens en Maatschappij (HAN)