Slotconferentie van Netmobiel

Wanneer:
23 NOV. 2022 van 14:00 tot 17:00
Waar:
Saxion
Door:
Zorgalliantie/KK

Op 23 november van 14.00 tot 17.00 uur organiseren het Lectoraat Smart Cities van Saxion samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente, Spectrum de slotconferentie van Netmobiel rondom slimme mobiliteit bij een locatie in centraal Deventer (exacte locatie sturen we nog na).

Netmobiel startte eind 2017 als onderzoeksproject met als doel om een slimme mobiliteitsoplossing te ontwikkelen voor de Achterhoek. Mobility-as-a-Service als mobiliteitsconcept vormde het startpunt voor Netmobiel. Met een designthinkingaanpak is samen met bewoners uit zes kleine kernen in de Achterhoek de Netmobiel-applicatie ontwikkeld en getest. Tijdens de conferentie blikken we terug op de projectresultaten en kijken we vanuit verschillende perspectieven naar slimme mobiliteit.

Aanmelden voor de slotconferentie kan hier.

Om de resultaten van het onderzoek met jullie te delen, hebben we een interessant programma samengesteld voor professionals die zich bezighouden met slimme mobiliteit.

Programma (gedetailleerde informatie volgt)

Tijd Programma
13.30 – 14.00 Inloop met koffie en wat lekkers
14.00 – 14.30 De partners van Netmobiel presenteren de belangrijkste resultaten van het project en het praktijkboekje met daarin de geleerde lessen van het project Netmobiel
14.30 – 14.55 uur Hiltjo Carp, adviseur duurzame energietechniek over duurzame mobiliteit
14:55 – 15:20 Marcel Bijlsma, oprichter en directeur van Mobidot over gedragsbeïnvloeding via mobiliteitsapps
15:20 – 15.40 Pauze
15:40 – 16:05 MaaS voorbij de Hype: Karst Geurs, hoogleraar Transport Planning aan de Universiteit Twente, kijkt samen met ons kritisch naar de stand van zaken van MaaS anno 2022
16.05 – 16.20 Interview met Caspar de Jonge, programmamanager Data en Diensten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
16.20 – 16.30 Overhandiging van de mobiliteitsapp en het praktijkboekje van Netmobiel door Jan Willem Meinsma (lid CvB Saxion) aan Rens Steintjes (wethouder gemeente Doetinchem en voorzitter thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid)
16.30 – 17.30 Afsluiting met borrel op locatie

 

Alvast meer weten over de applicatie. Kijk dan op www.gaon.nl. De ontwikkelde Netmobiel-app is opgegaan in Gaon, een Achterhoeks mobiliteitsinitatief dat een duurzaam en fijnmazig mobiliteitsnetwerk realiseert in de Achterhoek.

 

We hopen u op 23 november te zien. Aanmelden kan via dit formulier.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het Netmobiel onderzoeksteam,

Mettina Veenstra, Mark Melenhorst, Noël Schuurman (Saxion)

Gideon Visser (HAN), Karst Geurs (UT) & Margret Klein Holkenborg (Spectrum)

 

Netmobiel is een onderzoeksproject gefinancierd door Regieorgaan SIA vanuit de RAAK-PRO-subsidie

Zie ook
– nieuwsbericht: App voor ritdelen eerste stap in uitgebreide Gaon-app – Zorgalliantie