Zorgalliantie in Strategisch Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

Zorgalliantie.nu! is meegenomen in de strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. Deze agenda is uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De agenda richt zich op de vraag wat veranderingen in de wereld en in onze samenleving betekenen voor wat er dagelijks gebeurt op hogescholen en universiteiten.

In het hoofdstuk ‘Verbinding met de samenleving’ wordt gesproken over meer structurele samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.  Het ministerie zet de komende jaren meer middelen in om Centre of Expertises gericht op maatschappelijke vraagstukken uit te breiden. In dit kader is ook de Zorgalliantie beschreven.