Verbinden van het sociale, economische en ecologische perspectief (circulair communities)

Energietransitie
Bij het project Just Prepare buigt de HAN zich in het lectoraat Sociale Duurzame Praktijken samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert over de vraag hoe de energietransitie (het vervangen van fossiele energiebronnen door gebruik van wind, water en zon) te realiseren is in kansarme wijken. Dit als onderdeel van grootschalig onderzoek in samenwerking met andere landelijke kennisinstellingen, waarbij de voornaamste de Hogeschool van Amsterdam is. Op basis van de noodzakelijke kennis, worden er in Living Labs oplossingen ontwikkeld.

Circulariteit, cohesie en samenwerking
Het inwonersinitiatief Lingetalent in Huissen brengt een groep kwetsbare en/of anderstalige mensen samen die gezamenlijk gaan naaien. Er wordt gebruikgemaakt van geschonken (rest)stoffen van lokale ondernemers, de reparatie en het onderhoud gebeurt kosteloos door een ondernemer uit Arnhem. De gemaakte producten worden tegen kostprijs verkocht aan onder meer sociale ondernemingen of initiatieven, zoals de Open Eetcafés.

Er loopt een PZW leefbaarheidsonderzoek naar sociale kwaliteit in Tiel Noord, de subwijken Kloosterbuurt 2e fase en vanaf 1 Februari de Hennepe 1e fase in opdracht van stg.wijkcomite Westroijen.

De Zorgalliantie is tevens betrokken bij het realiseren van een lab- en werkplaats voor de HAN in het Rivierenland. Samen met ondernemer Mark Hofman van de Verschilmakerij wordt er een HAN hub/ verbindingsstation gerealiseerd bij het centraal station van Tiel.