Samenwerking Zorgalliantie en WSDN

Elma, Zorgalliantie: “Op het thema ‘Armoede’ werken we samen met de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, met Carinda Jansen en Lisbeth Verharen. Wat deze samenwerking zo krachtig maakt, is dat we hiermee het netwerk van de praktijk van wonen, zorg en welzijn sterker koppelen aan het netwerk van gemeente en onderwijs en daarmee samen werken, leren en ontwikkelen. De werkplaats wisselt landelijk uit met andere werkplaatsen en brengt die kennis en inzichten mee naar de praktijk in onze regio. De initiatieven om armoede aan te pakken, denk aan het Zakg€ldproject en de Armoede Experience, sluiten naadloos aan bij onze ambities.

Carinda, Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen: “Een mooi en concreet voorbeeld van de samenwerking is de Verhalenkamer. Daar werken studenten, professionals en onderzoekers in leerkringen van meerdere regio’s samen om een beeld te krijgen van de leefwereld van mensen in armoede. Met deze kennis versterken we de beroepscompetenties van studenten uit verschillende opleidingen, maar door de verhalen voor het voetlicht te brengen dragen we ook een steentje bij aan de praktijk. Sterk element in dit project is de bovenregionale uitwisseling van kennis. Door de samenwerking met de Zorgalliantie komen kennis, netwerken en verschillende expertises samen om een bijdrage te leveren aan de aanpak van armoede in de regio Arnhem en Nijmegen. Heel inspirerend voor alle partijen.”

>> Naar de samenwerkingspagina
>> Jaarverslag WSDN 2019