Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen: terugblik activiteiten & kijk naar de toekomst

In deze rapportage wordt teruggeblikt op alle activiteiten van de afgelopen periode en de resultaten van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN). In hoofdstuk 5 tref je een doorkijk naar de werkplaats in de komende jaren.

>> Naar de rapportage

Over Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN)
De WSDN is een van de veertien Werkplaatsen Sociaal Domein die in Nederland in 2016 zijn gestart met financiële steun van het ministerie van VWS. Zij vloeiden voort uit de Wmo-werkplaatsen en kregen vanuit het ministerie de opdracht om de focus te verbreden naar de transformatievraagstukken in het hele sociaal domein (Wmo, Jeugd en Participatie).

De WSDN is een regionaal kennisnetwerk in het sociaal domein in de brede regio rond Nijmegen waarin partners uit onderzoek, onderwijs, praktijkorganisaties en gemeenten samen werken, leren en ontwikkelen aan de hand van een gezamenlijk opgestelde meerjarige kennisagenda met de bedoeling de transformatie in het sociaal domein te ondersteunen

>> Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen