verhelderingskamer armoede aan tafel Carinda Jansen

Samen tegen armoede: goede voorbeelden in de strijd tegen armoede

“Onderwijs, onderzoek en praktijk: we hebben elkaar hard nodig om thema’s als armoede aan te pakken en verschil te maken.” Zo trapt programmamanager Health en HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit, Lisbeth Verharen, de verhelderingskamer ‘Samen aan de slag tegen armoede’ van de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen af.

Tijdens de Dag tegen de Armoede, zit de zaal vol met professionals, allemaal met één doel: het aanpakken van de armoede. Samen met de Werkplaats sociaal Domein Nijmegen organiseren we de verhelderingskamer ‘Samen aan de slag tegen armoede’ om direct goede aanpakken van armoedebestrijding te delen en te bedenken. Of zoals Lisbeth zei: “Laten we onze krachten bundelen, gezamenlijke ambities formuleren en kijken wat we mórgen al kunnen doen.”

Voorbeelden en INITIATIEVEN samen tegen armoede

Mooie voorbeelden van initiatieven en goede ideeën vliegen over en weer. De inzet van ervaringsdeskundigen, het beter verbinden van instanties rondom een schuldverlener of het aanbieden van gratis trainingen. Het zijn een aantal voorbeelden vanavond. Elma Vriezekolk, onze thematrekker Armoede en Arbeid weet er ook nog wel een: “De zogenoemde ‘hopwoningen’, beschikbaar gesteld door woningcorporaties en bemand door social workers die aan vroegsignalering doen.” Een hopwoning is een normale woning die tijdelijk (meestal een jaar lang) door het woonbedrijf beschikbaar is gesteld als centraal punt in de wijk waar bewoners met allerlei vragen en problemen terecht kunnen. Een laagdrempelige manier om contact te leggen.

verhelderingskamer-armoede-wendy-kemper-koebruggeEr zijn al zoveel goede ideeën, ligt Elma toe. “Het is vooral zaak om met durfgemeenten, durfwerkers en durfkapitaal aan te haken op bestaande initiatieven, om deze vervolgens op te schalen. Dat werkt beter dan bestaande systemen doorbreken.”Zoals altijd zijn er tijdens de Verhelderingskamer verschillende verbindingen gelegd, tussen mensen en ideeën. De bestrijding van armoede blijft hoog op de agenda de komende jaren, ook zeker op de onze.

Meer weten? Houd de site in de gaten op onze themapagina rondom armoede.

Meer goede voorbeelden? Lees het hele verslag op han.nl.

Foto’s: Carinda Jansen