Praktische gids helpt bij het gesprek over armoede

Armoede doorbreek je niet alleen. Dat staat te lezen op de praktische gids uitgereikt door de HAN aan wethouder Slob van de Gemeente Lingewaard. Deze werkwijze is het resultaat van 2 jaar onderzoek ‘Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede’ in Lingewaard.

“Samen kom je verder”, ziet ook wethouder Aart Slob van de Gemeente Lingewaard als hij de gids ontvangt van onderzoeker Carinda Jansen van de HAN. Deze gemeente was een van de locaties waar de afgelopen 2 jaar het onderzoek plaatsvond. De Werkplaatsen Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, Twente en Utrecht onderzochten samen met partners zoals de Zorgalliantie wat leidt tot verborgen armoede. Dit deden ze in Lingewaard, Oldenzaal en Utrecht. Het doel: een werkwijze ontwikkelen voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief zien.

Concreet plan voor Lingewaard
“Wat zijn we trots om een kort, concreet plan voor een vervolg neer te leggen in deze gemeente”, noemt Jansen bij de overhandiging. De ‘Gids voor het organiseren van Ontmoetingen die niet automatisch plaatsvinden’ is voor iedereen die met armoede te maken heeft; niet alleen vrijwilligers en professionals, maar ook voetbaltrainers, ambtenaren en zelfs de buurvrouw. Met handige tips uit de gids kunnen zij ook meedoen aan Ontmoetingen of deze organiseren. Het komende jaar gaan drie kernen in Lingewaard hiermee starten. Daar is ook budget voor beschikbaar gesteld.

Hulpmiddelen voor gesprekken over armoede
De term Ontmoetingen komt voort uit de bijeenkomsten georganiseerd in Lingewaard met mensen die ervaring hebben met armoede, vrijwilligers en beroepskrachten. Tijdens deze bijeenkomsten stond ontmoeten en in gesprek gaan over leven met armoede vanuit het perspectief van de inwoner en professional centraal. Alle ervaringen zijn verwerkt in de gids; hulpmiddelen uit draaiboeken en andere handige werkvormen helpen bij het begeleiden of organiseren van Ontmoetingen vol waardevolle gesprekken. Slob: “Het mooie aan de gids is dat het je verder brengt. Het zet de kracht en resultaten van onderzoek om naar de praktijk. Het houdt hier niet op. Mede dankzij deze gids en de inbreng van ervaringsdeskundigen hierbij, blijven we aandacht hebben voor mensen met armoede.”

Benieuwd naar de gids? Download de gids op de website van Werkplaatsen Sociaal Domein.

Over de betrokken partijen
Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en Zorgalliantie, beiden verbonden aan de HAN, richten zich mét de partners in de regio op de aanpak van armoede. De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is verbonden aan het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. In het onderzoeksproject namen de Gemeente Lingewaard, Stichting Leergeld Oost-Betuwe, Rijnstad, SWL, WOONstichting Gendt en Waardwonen deel. Vanuit Antwerpen was Bind-kracht in armoede aangesloten.

Meer lezen over dit thema?