Ondernemen in de wijk biedt mogelijkheden!

Tijdens het Zorgalliantiecafe heeft Annelies de Jong namens ZZG Zorggroep haar idee over: ‘Ondernemen in de wijk’, uiteengezet. Zij ziet, binnen de transitie, mogelijkheden om deze samenwerking te verkennen en een win- win situatie voor beide partijen (Zorg en MKB) te creëeren.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderzoeksvraag voor studenten van commerciële economie die luidt: ‘Welke bijdrage(n)  kunnen ondernemers uit de wijk leveren aan de leefbaarheid van de bewoners van Boszicht (Brakkenstein) en Terra (Wolfskuil) ?’ Twee projectgroepen zijn hier afgelopen periode mee aan de slag gegaan, de resultaten werden op 14 januari in het bijzijn van betrokkenen gedeeld. Zichtbaarheid, bereidheid tot samenwerking, win- win, waren enkele uitkomsten. De groenteman uit de wijk vertelt: ”Ik wil graag één keer per week een groentekar met een vrijwilliger in huis plaatsen om de bewoners de kans te bieden om fruit te ruiken en te kopen”. Een verkenning die veel mogelijkheden biedt voor alle partijen en vraagt om vervolgonderzoek. De Zorgalliantie zal hier een trekkende rol in vervullen.

IMG_6755 IMG_6759