Nieuwe kijk op beroepsbeeld verpleegkundigen en paramedici

Op 18 april ontvingen Judith Smit, instituutsdirecteur van het Instituut voor Paramedische Studies van de HAN, en Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, de eerste exemplaren van publicatie “Tussen beeld en werkelijkheid II. Ontwikkelingen, trends en beroepsbeelden in de paramedische en verpleegkundige zorg” uit hand van Frans de Vijlder.

Verpleegkundigen en paramedici staan voor de uitdaging om in een steeds complexer zorglandschap hoogwaardige toekomstgerichte zorg te bieden – beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar. Dit heeft consequenties voor het leren en opleiden van (toekomstig) professionals in de gezondheidszorg. In hoeverre zijn de ontwikkelingen in zorg doorgedrongen in de beroepsbeelden van (toekomstige) professionals?

Het onderzoeksrapport “Tussen beeld en werkelijkheid II. Ontwikkelingen, trends en beroepsbeelden in de paramedische en verpleegkundige zorg” laat de bevindingen zien van interviews met 40 professionals, vragenlijstdata van ruim 300 studenten en uitkomsten van groepssessies met eerstejaars studenten die een hbo-studie volgen in de gezondheidszorg. Lees meer …..