Medewerker van de toekomst: ondernemend en duurzaam inzetbaar?

Door Korrie Melis

 

Stel je voor: een groot witte villa in de bossen van Oosterbeek.  De ideale locatie voor een bijeenkomst over de thema’s ondernemende zorgprofessional en duurzame inzetbaarheid. De villa is van Plurijn en staat op de locatie Jan Pieter Heije waar een orthopedagogisch behandelcentrum is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Ondernemendheid
Deelnemers van Pluryn, Careaz, Malderburch, Brabantzorg en de HAN voerden het gesprek over ondernemendheid. Als bijvoorbeeld je medewerkers ondernemend wilt laten zijn, dan moeten ze ook inzicht hebben in de financiën. Dat brengt vragen met zich mee: hoe geef je ze volledig inzicht, maar overdonder je ze niet met alle informatie? Wat vraag je dan van medewerkers? En waar moet je als leidinggevende en organisatie loslaten?

Instrument
De bijeenkomst vond plaats bij Pluryn om dat daar afgelopen jaar door de HAN een onderzoek naar ondernemendheid is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ondernemendheid op de agenda houden effectief is; op veel manieren aandacht geven aan het onderwerp, instrumenten te gebruiken en groepsbijeenkomsten te organiseren. De vragenlijst ondernemendheid, die hiervoor is ontwikkeld, blijkt een goed instrument te zijn om het gesprek te voeren als team. Dit voorjaar wordt de vragenlijst doorontwikkeld naar een versie die je als Zorgalliantie-participant zelfstandig kunt gebruiken.

Relatie tussen duurzame inzetbaarheid en ondernemendheid
Afsluitend spraken de deelnemers over de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en ondernemendheid. Dit werd ervaren als twee kanten van dezelfde medaille. Een ondernemende medewerker is duurzaam inzetbaar. Eric van de Graaf van Plurijn verwoordde het prachtig met een voorbeeld. Een medewerker van de V&D vertelde op televisie dat ze een fles champagne had gekocht. Als de V&D zou doorstarten, zou ze voor het eerst van haar leven champagne drinken. Als de V&D niet doorging, ging de fles door de gootsteen. En Eric zei: “het zal me hier bij Plurijn toch niet gebeuren dat een medewerker zo gaat reageren. Ik wil dat ze van te voren al hebben gezien wat er zou kunnen gebeuren en daarop anticiperen!”