Masterclass mensen met verward gedrag: Professionele samenwerking van instelling tot wijk

Donderdag 7 november 2019 | 15:00 uur – 17:00 uur

HAN locatie, Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Mensen met verward gedrag kunnen niet altijd goed meekomen in de samenleving. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Van belang is dat de geboden hulp goed aansluit bij de vragen van de cliënt en diens omgeving. Het komt regelmatig voor dat de vraag zich op een bepaald niveau van functioneren afspeelt, terwijl er een interventie op een ander niveau nodig is om de situatie in de gewenste richting te kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: sociaal isolement, gebrekkige huisvesting of schulden. Zolang deze problemen bestaan zal dit van invloed blijven op de kwaliteit van het lichamelijk en mentaal functioneren van cliënten en wellicht ook van naast betrokkenen.

In deze masterclass, uit de reeks masterclasses: ‘Mensen met verward gedrag,’ nodigen we FACTteams uit GGZ instellingen in de regio uit om hun ervaringen te delen rondom samenwerking op de verschillende levensgebieden van de patiënt. We maken gebruik van interactieve werkvormen om samen te komen tot beste praktijken.

De masterclass wordt geleid door Jeanne Derks, coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en co-auteur van het boek ‘Psychische kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief‘ en Gideon Visser Opleider Trainer en Adviseur bij HAN VDO.

Deze masterclass is de derde uit een reeks van vier masterclasses over verward gedrag. De eerste masterclass gaat over hoe om te gaan met personen met verward gedrag. De tweede masterclass gaat over wat deze doelgroep nodig heeft om mee te doen in de samenleving. Masterclass drie gaat over interprofessioneel samenwerken tussen sociaal domein en GGZ: wie doet wat en hoe vind je elkaar. De laatste masterclass gaat over goede praktijken en samenwerken in de wijk.

Wil je de eerste Masterclass terugkijken? Dat kan, via ons YouTube-kanaal.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via: zorgalliantie@han.nl