Masterclass: Wat hebben mensen met verward gedrag nodig?

Wanneer:
21 MRT. 2019 om 15:00
Waar:
HAN locatie Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Donderdag 21 maart van 16.00 – 18.00 uur
HAN locatie Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Mensen met verward gedrag kunnen niet altijd goed meekomen in de samenleving. Hier liggen veschillende oorzaken aan ten grondslag. Van belang is dat de geboden hulp goed aansluit bij de vragen van de cliënt en diens omgeving. Het komt regelmatig voor dat de vraag zich op een bepaald niveau van functioneren afspeelt, terwijl er een interventie op een ander niveau nodig is om de situatie in de gewenste richting te kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: sociaal isolement, gebrekkige huisvesting of schulden. Zolang deze problemen bestaan zal dit van invloed blijven op de kwaliteit van het lichamelijk en mentaal functioneren van cliënten en wellicht ook van naastbetrokkenen.

In deze masterclass ontwikkelen we kennis over de factoren die verward gedrag kunnen veroorzaken en over welke methode of werkwijze we beschikken om dit gedrag te kunnen voorkomen of op te kunnen lossen. Het is niet gemakkelijk om dit teveranderen maar bij jongeren met gedragsproblemen weten we bijvoorbeeld dat sociale steun buiten het gezin aangrijpingspunten vormen om erger te voorkomen.

Deze masterclass is de tweede uit een reeks van vier masterclasses over verward gedrag. De eerste masterclass gaat over hoe om te gaan met personen met verward gedrag. De tweede masterclass gaat over wat deze doelgroep nodig heeft om mee te doen in de samenleving. Masterclass drie gaat over interprofessioneel samenwerken tussen sociaal domein en GGZ: wie doet wat en hoe vind je elkaar. De laatste masterclass gaat over goede praktijken en samenwerken in de wijk.

De eerste masterclass wordt verzorgd door Jeanne Derks, MSc. Zij is coördinator van de opleiding Sociaal Pyschiatrisch Verpleegkundige en medeauteur van het boek: “Psychische Kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief.” Voor meer informatie over het boek, klik hier.