Masterclass: Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk

Wanneer:
28 FEB. 2019 om 15:00
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Donderdag 28 februari van 15.00 – 17.00 uur
HAN locatie Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Er zijn steeds meer mensen die psychisch kwetsbaar zijn die na behandeling in de GGZ terug in de wijk komen wonen. Organisaties zoals woningbouwcorporaties, wijkteams en welzijnsorganisaties zetten zich in om deze mensen te ondersteunen bij het hervinden van hun sociale maatschappelijke rollen. Tegelijkertijd zien we dat professionals het niet altijd gemakkelijk vinden om te gaan met deze doelgroep, die ook wel personen met verward gedrag worden genoemd. In deze masterclass geven we handvatten over hoe om te gaan met deze personen.

Deze masterclass is een eerste uit een reeks van vier masterclasses over verward gedrag. De eerste masterclass gaat over hoe om te gaan met personen met verward gedrag. De tweede masterclass gaat over wat deze doelgroep nodig heeft om mee te doen in de samenleving. Masterclass drie gaat over interprofessioneel samenwerken tussen sociaal domein en GGZ: wie doet wat en hoe vind je elkaar. De laatste masterclass gaat over goede praktijken over samen in de wijk.

De eerste masterclass wordt verzorgd door Jeanne Derks, MSc. Zij is coördinator van de opleiding Sociaal Pyschiatrisch Verpleegkundige en medeauteur van het boek: “Psychische Kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief.” Voor meer informatie over het boek, klik hier.