Krachtige Regionale Leerkring Brakkenstein

De wijk Brakkenstein is een groene wijk waar zowel veel ouderen als jonge gezinnen wonen. Meerdere partijen werken er samen om de wijk mooi, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Vanuit woonzorgcentrum Boszicht werken HAN-studenten van verschillende opleidingen, samen met wijkbewoners en professionals, aan wijkvraagstukken. Voorbeelden zijn ‘eenzaamheid’, ‘meer bewegen’ of ‘het realiseren van een dementievriendelijke wijk’.

Leren en innoveren in de wijk
Samen met betrokkenen worden onderzoeksvragen opgesteld die het proces van integratie met de wijk bevorderen. HAN-studenten worden daarbij begeleid door de wijkdocent en professionals van ZZG Zorggroep, waarbij samen leren in de beroepspraktijk centraal staat. Afhankelijk van het gekozen thema, worden de studenten ook begeleid door professionals van SWON, Wijkraad, gemeente Nijmegen, Talis, Politie Nijmegen, Buurwijkcentrum, Medisch Centrum Brakkenstein etc.

Thema’s
Thema’s die spelen in de Krachtige Regionale Leerking Brakkenstein zijn:
• Bewegen en fitheid
• Dementievriendelijke wijk
• Gastvrijheid
• Fitness en bewegen
• Wijkgericht werken
• Koken op locatie
• Mobiliteit
• Facility management; wonen en zorg
• Mondzorg
• Vrijwilligers in de wijk

Mogelijke opdrachten
De opdrachten ontstaan uit de genoemde thema’s en nog veel meer onderwerpen. Deze worden samen met betrokkenen (wijk en Boszicht) geformuleerd. Ze worden door de wijkdocent omgezet in onderzoeksopdrachten en praktijkopdrachten onder leiding van betrokken lectoren.

Deze thema´s en mogelijke opdrachten sluiten aan bij:
• Opleidingen binnen Gedrag en Maatschappij
• Opleidingen binnen Gezondheid
• Opleidingen binnen Sport en Bewegen
• Opleidingen binnen Techniek
• Opleidingen binnen Economie, Management en Recht
• Opleidingen binnen Educatie

Een aantal van onze projecten
Op 12 september 2017 vond in café Buur in Brakkenstein een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de studenten en de professionals en werd gesproken over de onderzoeksthema’s waar ze mee aan de gang gaan.

Op 19 mei 2017 vond de eerste Wandeling door Brakkenstein plaats.

Partners vanuit de Krachtige Regionale Leerkring Brakkestein
De afgelopen jaren heeft de HAN samen met regionale partijen in zorg, wonen, welzijn en onderwijs een Krachtige Regionale Leerkring in Brakkestein opgezet vanuit Zorgalliantie. Hierin werken de volgende partijen, afhankelijk van het uit te werken vraagstuk, met studenten samen aan lokale maatschappelijke vraagstukken die van iedereen zijn:
• ZZG Zorggroep
• Kalorama Veste Brakkenstein
• Sterker Sociaal Werk
• Bindkracht 10
• Wijkraad Brakkenstein
• Gemeente Nijmegen
• Talis wooncoöperatie
• Politie Nijmegen
• Sociaal wijkteam
• Medisch Centrum Brakkenstein
• ‘BUUR’ (sociaal buurtcafé)

E-community Mijn Brakkenstein
Wil je op de hoogte blijven over het project ‘Boszicht Brakkenstein’ en binding krijgen en houden met deze wijk? Meld je dan aan voor de e-community MijnBrakkenstein.nl. Via deze community lees je alles over de voortgang van dit project.

Bron: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/boszicht-brakkenstein/