Presentaties studenten in KRL Brakkenstein

Sinds september 2017 is in Brakkenstein een Leerkring van de Zorgalliantie actief. In de leerkring werken studenten, docenten en onderzoekers samen met professionals, bewoners en vrijwilligers aan vraagstukken op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en participatie. Woonzorgcentrum Boszicht vormt de uitvalsbasis om te werken aan activiteiten, projecten en onderzoeken in de wijk. Op 17 januari jl. presenteerden de betrokken studenten hun bevindingen van afgelopen semester in wijkplaats BUUR.

Betrokken partners
ZZG Boszicht en wijkverpleging, Kalorama de Veste, Aqua Viva, Sociaal wijkteam Zuid, Bindkracht 10, Wijkraad Brakkenstein, Talis, gemeente Nijmegen, Gezondheidscentrum Brakkenstein en BUUR. In een tweetal bijeenkomsten hebben deze partners een gezamenlijke visie voor de wijk geformuleerd. Dit vormt de basis om in de toekomst samen te werken aan verschillende vraagstukken in de wijk.

Betrokken studenten
In het afgelopen semester zijn 39 studenten betrokken geweest bij activiteiten en opdrachten in de wijk. Ze waren afkomstig van de volgende opleidingen: Social Work (10), Ergotherapie (2), Logopedie (3), Voeding en Diëtetiek (4), Verpleegkunde (7), Minor Gerontologie en Geriatrie (7), Minor Mens en Gebouw (4), Minor Mondzorgkunde (2).

De inzet van de studenten heeft de volgende resultaten opgeleverd voor de wijk:
• Informatiemappen voor verzorgenden van Boszicht over goede mondverzorging van bewoners.
• Een ‘gezondheidsweek’ voor bewoners van Boszicht.
• Playlists met favoriete muziek voor bewoners van Boszicht met dementie.
• Een overzicht met maatregelen om van Brakkenstein een dementievriendelijke wijk te maken.
• Informatie voor zelfstandig wonende ouderen die graag deel willen nemen aan voor hen geschikte activiteiten in de wijk.
• Een advies aan Kalorama de Veste over ‘decentraal’ koken.
• Programma van eisen voor ontvangstruimte Kalorama de Veste.

Verder zijn er door de studenten wekelijks activiteiten georganiseerd en uitgevoerd voor ouderen uit Boszicht en de wijk zoals: spellenmiddagen, uitjes met de zonnetrein, een muziekmiddag, boswandelingen, sinterklaas- en kerstactiviteiten, een kerstmarkt, een high tea. Deze activiteiten werden georganiseerd in samenwerking met BUUR. Ook hebben de studenten een koormiddag, een ‘smoothie-proeverij’, sessies handmassage en een cursus valpreventie georganiseerd. Het aantal activiteiten in Boszicht voor ouderen is hiermee gedurende de periode verdubbeld.

Vervolgstappen
In februari start een nieuwe groep 1e jaars, 2e jaars en 4e jaars van het honeursprogramma. Momenteel zijn we met de partners uit de wijk in overleg over vervolgprojecten en nieuwe projecten in de wijk.

Gideon Visser, alliantiemakelaar, gideon.visser@han.nl  0655240879.
Sandra Jellema, wijkdocent en onderzoeker, sandra.jellema@han.nl 0630050113.

Meer informatie over de Krachtige Regionale Leerkring Brakkenstein vind je op onze website.