Partnerschapskaart

De partnerschapskaart is een dialogisch instrument dat helpt bij het bouwen aan partnerschapsrelaties in transdisciplinaire (= gemengde) groepen. Hierbij kun je denken aan burgers en professionals, patiënten en clinici, maar ook docenten en hun leidinggevenden. De gedachte achter deze kaart is dat je voorafgaand aan een project of initiatief je eigen beeld bij de samenwerking conceptualiseert en daarover in gesprek gaat met de andere partners. Hierdoor bereik je consensus en is het mogelijk om op voorhand goede afspraken te maken over hoe de samenwerking als collectief vorm krijgt.

Succes
De partnerschapskaart wordt inmiddels op vele plaatsen en in vele settings met veel succes en enthousiasme toegepast.
Benodigdheden om zelf aan de slag te gaan: format, partnerschapskaart, werkwijze, voorbeeld draaiboek en geboden van de dialoog.