Familiegerichte zelfmanagementondersteuning

De term ‘zelfmanagementprogramma’s’ wordt in de zorgsector gebruikt voor gestructureerde professionele activiteiten om zorgvragers minder afhankelijk te maken van professionele zorg. Bij de werking van familiegerichte zelfmanagementondersteuning hebben de HAN-onderzoekers vanuit het verpleegkundig perspectief de volgende vraagstellingen als uitgangspunt genomen:

  • Worden de krachten van de familie bij het ondersteunen van zelfmanagement in de praktijk wel voldoende benut?
  • Is de verpleegkundige zorgprofessional van nu en de toekomst wel voldoende toegerust voor het betrekken van de familie bij het zelfmanagement?

De HAN-onderzoekers Friede Simmes, Sanne Gielen, Willeke Manders en Lisbeth Verharen van het Kenniscentrum Duurzame Zorg onderzochten de werking van familiegerichte zelfmanagementondersteuning. Meer informatie.

Ga direct naar het rapport.