De kwestie verwarde personen

Sinds een paar jaar wemelt het van ‘verwarde personen’ in Nederland – zo stelt de krant. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend.Dit boek biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos.

Het eerste deel behandelt nauwgezet waarover de ‘verwarde personen’-kwestie precies gaat, wat de oorzaken van de toegenomen politiemeldingen zijn en welke oplossingen tot nu toe bedacht zijn.
Deel twee start met de beschrijving van de gebruikelijke Nederlandse reactie op sociale problemen: professionele escalatie.
Daarna wordt duidelijk hoe leiderschap, vakmanschap en burgerschap hieraan tegenwicht kunnen bieden. Het slothoofdstuk gaat over hoe burgers, professionals en overheid elkaar in een wurggreep houden rond moeilijk oplosbare kwesties – zoals die rond ‘verwarde personen’. De analyse in dit boek biedt praktische gespreksstof voor de vaak bepleite – maar nauwelijks gevoerde – discussie over ‘een nieuw sociaal contract’ en de Nederlandse verzorgingsstaat.

Het boek is geschreven door Bauke Koekoek, lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving bij de HAN.
Meer informatie of bestellen.

Meer publicaties van het Lectoraat Onbgrepen gedrag, Zorg en Samenleving.