Inwoner betrekken als co-producent

Projecten die actief zijn onder deze maatschappelijke opgave (programmalijn):

Inwoners en ondernemers aan tafel
Het Hart van Heteren is een nieuw centrum voor ontmoeting en verbinding met onder meer de Huiskamer van Heteren. In samenwerking met het lectoraat Kansrijk Ondernemen wordt onderzocht in hoeverre dit naast sociale impact ook economische impact heeft. Met betrokken inwoners en ondernemers wordt in kaart gebracht wat de geïnvesteerde tijd door inwoners heeft opgeleverd.

Woonambassadeurs
Woonstichting Valburg biedt langer thuis woonmogelijkheden voor senioren, zoals comfortwoningen. Een aantal inwoners hebben hun huis opengesteld en zijn ambassadeurs geworden voor inwoners die zich oriënteren om te verhuizen.

Gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard hebben een zeer succesvolle pilot met de wooncoach 65+, die op een laagdrempelige manier aan huis komt voor een gesprek over woonmogelijkheden. Het succes komt onder meer doordat inwoners elkaar vertellen over het initiatief.

Informele netwerken
Bij Zorgcoöperatie de Landerd, een samenwerking tussen Reek, Schaijk en Zeeland, Zorgcoöperatie Reek werkt een groot deel van de mensen op vrijwillige basis, naast de professionals die zorg leveren. Hierdoor worden informele netwerken gebouwd, die onder meer gaan over het dementievriendelijk maken van wijken.

Ondernemerschap van inwoners
In veel plattelandsgemeentes als Uden, Gemert en Doetinchem trekken kinderen na de middelbare school over het algemeen weg om te studeren, terwijl het bedrijfsleven wel roept om aanwas en verbinding met deze doelgroep. Juist voor toekomstige werkgelegenheid. Om te zorgen dat het interessant blijft om verbinding te houden met het dorp waar de studenten vandaan komen, is er bijvoorbeeld in Uden een Campus opgestart: een vrije ruimte voor studerenden om te creëren, ontwikkelen, ontmoeten en netwerken. Bij het initiatief zijn uitsluitend vrijwilligers betrokken. Er is onderzoek gestart over de impact van ondernemerschap, vanuit de inwoner bekeken.

Er loopt een PZW leefbaarheidsonderzoek naar sociale kwaliteit in Tiel Noord, de subwijken Kloosterbuurt 2e fase en vanaf 1 Februari de Hennepe 1e fase in opdracht van stg.wijkcomite Westroijen.

De Zorgalliantie is tevens betrokken bij het realiseren van een lab- en werkplaats voor de HAN in het Rivierenland. Samen met ondernemer Mark Hofman van de Verschilmakerij wordt er een HAN hub/ verbindingsstation gerealiseerd bij het centraal station van Tiel.