Interactief bestuurdersevent ‘Met elkaar zorgen voor verandering in de wijk’

Welke opdracht ligt er voor de Zorgalliantie/Krachtige Kernen de komende jaren en welke afspraken maken we samen? Om hier inzicht in te krijgen organiseerden we een interactieve bestuurdersevent met als centrale thema ‘Met elkaar zorgen voor verandering in de wijk’.

Op 2 november 2023 hadden we de eerste editie van ons jaarlijks bestuurdersevent van de Zorgalliantie en het Centre of Expertise Krachtige Kernen. Meer dan 90 bestuurders bij elkaar om te praten over het zorgen voor verandering in de wijk. Over hoe ouderen langer thuis kunnen wonen, hoe we met elkaar zorgen voor iedereen in het dorp of de wijk (ook mensen met een psychische kwetsbaarheid, nieuwkomers), hoe we signaleren wanneer iemand aan het eind van het geld nog veel maand over heeft en wel mee wil doen in de maatschappij. En hoe we hierover samen beslissen met inwoners in plaats van over hun hoofden heen.

Verschillende bestuurders verzorgden een pitch over een maatschappelijk vraagstuk op het gebied van wonen, zorg en welzijn:

  • Ouderen langer thuis, vraagt om te ontschotten tussen wonen en zorg!
  • Participatie wijkbewoners bij transities in de wijk, het samen wonen. Hoe doe je dat als inwoner en organisatie samen?
  • Samenwerken in de wijk, lukt dat ook echt?
  • Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk, hoe doen we dat samen?
  • Technologie breed en duurzaam inzetten in wonen, welzijn en zorg.
  • Armoede / Kansongelijkheid, hoe gaan we hier mee om?

Maar het was geen vrijblijvend gesprek. De maatschappelijke opgaves die we hebben verkend zijn de basis om de komende jaren op samen te werken. Om onderwijs en onderzoek aan te verbinden. Om samen impact te creëren in het dorp of de wijk. Want daar komen de transities van de komende tijd bij elkaar.

Wat een mooie sfeer, goede gesprekken en mensen die elkaar (weer) graag tegenkwamen!
De komende periode gaan we (wederkerige) zaken doen!

Dank voor de interessante gesprekken en leervragen over zaken die ons allen raken!
~deelnemer