Start HAN Hub in Rivierenland

Op 26 juni opende de HAN Hub in Rivierenland. Een mooi begin voor een lang gekoesterde wens om het HBO naar het Rivierenland te brengen. In de tijdlijn wordt zichtbaar dat de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en de Zorgalliantie daar al enige jaren terug een eerste aanzet voor gedaan hebben.

Kennisdelen
Het proces kreeg pas echt vaart na een succesvolle pilot ‘Vroegsignalering verward gedrag’ waarbij een Leerkring is ontstaan op initiatief van de Zorgalliantie in samenwerking met Mozaïek welzijn, MEE Gelderse Poort, GB Autisme, Stg. Rivierenland Herstelt en de HAN. Studenten, ervaringsdeskundigen, docenten, onderzoekers en professionals wonen, welzijn en zorg deelden kennis om inwoners uit Rivierenland beter van dienst te zijn. Kennis op het gebied van deskundigheidsbevordering, de ontwikkeling van laagdrempelige inloop, herstel-activiteiten in het kader van de sluitende aanpak maar ook de diverse IPL en PZW stages die vanaf 2015 in de gemeenten van Rivierenland plaatsvonden.

Afstudeeropdrachten in Rivierenland
Alliantiemakelaar Marc Horsten maakte een verbinding naar de circulaire economie en vormde een tandem met sociaal ondernemer Mark Hofman van de Verschilmakerij. Vanuit de Verschilmakerij werden studenten van de minor Urban Co-Create Transition en Centrum meervoudige waardecreatie begeleid bij allerlei afstudeerprojecten die gekoppeld waren aan bedrijven in regio Rivierenland.

Inhoudelijke agenda bepalen
Nu is de fase aangebroken waarbij de stuurgroep van de HAN Hub aansluiting gaat zoeken met de bestuurlijke regiegroep Rivierenland Zorg en Welzijn om de inhoudelijke agenda voor het Rivierenland met elkaar te bepalen. Doel is om op deze wijze activiteiten en opdrachten voor studenten domeinoverstijgend en gebiedsgericht tot stand te laten komen voor en in alle gemeenten van het Rivierenland. Naast Tiel en Buren, gaan studenten in het nieuwe studiejaar voor de gemeente West Betuwe onderzoeksopdrachten uitvoeren.

Nog meer samenwerking
Vanaf september 2024 gaat de HAN Hub in Rivierenland de regio nog meer versterken en samenwerking intensiveren. Hierin werken onder samen: VNO-NCW Midden, RW-POA Rivierenland, ROC Rivor, de Verschilmakerij, Rivierenland Zorg en Welzijn. Samen met deze partners wordt de positie, governance, samenwerkingspartners van de HAN Hub in Rivierenland verder opgepakt en ontwikkelt in 2024 en de komende jaren.

Opgaven in de regio
In de nieuwe HAN Hub komen verschillende opgaves aan bod:

  • in de domeinen wonen, zorg en welzijn, waaronder ook sport
  • in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
  • een duurzame transitie en innovaties

Dit gebeurt samen met professionals vanuit deze domeinen, met inwoners, hbo-studenten, -docenten en -onderzoekers, ervaringsdeskundigen en (sociaal) ondernemers.

Doel HAN Hub in Rivierenland
Door samen te werken aan al deze opgaven zijn we ook in staat om samen leertrajecten voor de regio te ontwikkelen. Die leertrajecten zorgen ervoor dat we sterker staan, slimmer worden en uiteindelijk aantrekkelijker worden als arbeidsmarkt. De studenten die zich verbinden aan de Hub blijven zo mogelijk in de regio hangen.

Vooronderzoek
Met Frank Croes (Centrum voor Meervoudige Waardecreatie) en Mark Hofman (De Verschilmakerij) blikken Jort en Mathijs nog een keer terug op het onderzoek dat de aanjager was voor de Hub in Rivierenland.
Naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=pJm19vNkvOw 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de studenten Berend de Vries (student Food Innovation), Jelle van Hijum (student Bedrijfskunde), Jort Schipperheyn (student Facility Management) en Mathijs Nauta (student Ondernemerschap & Retailmanagement) die samen de minor circulaire economie volgen aan de HAN. In acht weken tijd werkten zij aan een onderzoek naar het ontwikkelen van een business community, met de partners uit de triple helix, die bijdraagt aan de ontwikkeling van meervoudige waarde in de Regio Rivierenland.
Gedurende dit onderzoek werden zij begeleid door Mark Hofman van De Verschilmakerij.

Contact
Contactpersoon voor de HAN Hub in Rivierenland is Marc Horsten (alliantiemakelaar Rivierenland).

HAN Hub in Rivieren in het nieuws
De opening en start van de Hub leverde flink wat publiciteit op: