Ervaringsdeskundigen

Ervaringskennis wordt in zorg en welzijn steeds meer als belangrijke bron van informatie gezien, naast wetenschappelijke en professionele kennis. Onder ervaringskennis verstaan wij kennis op basis van persoonlijke ervaringen met een beperking, ziekte, psychiatrische problematiek, armoede en het vinden van nieuw evenwicht. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die door een opleiding geleerd hebben hun persoonlijke en collectieve ervaringskennis op professionele wijze in te zetten.

Vakteam van ervaringsdeskundigen voor de Zorgalliantie
Binnen de Zorgalliantie werkt projectleider Elma Vriezekolk intensief samen met participanten om te komen tot een gezamenlijke visie op het samenwerken met ervaringsdeskundigen in de praktijk, onderwijs en onderzoek. Het doel is het opzetten van een vakteam van ervaringsdeskundigen binnen de thema’s van ons onderzoeks- en leerprogramma.
Lees meer over dit proces: Verhelderingskamer over de opzet van de vakgroep ervaringsdeskundigen.

Deelnemers
Er is een basis van drie ervaringsdeskundigen, waarvan één persoon zowel lokaal als landelijk actief is. De ambitie is om het vakteam verder uit te breiden en verstevigen. Deelnemende organisaties: Bindkracht10, Financieel Fit, Gemeente Tiel, Stichting MEEMozaiëkPluryn, Synthese en de HAN.

Meer weten?
Vragen of meer informatie? Neem contact op met projectleider Elma Vriezekolk of Wendy Kemper (zie contactgegevens rechtsboven).
Lees ook onderstaande artikelen!

Het verhaal van Bibi, ervaringskundige bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Ervaringsdeskundigen in het onderwijs: samen mét de doelgroep

“De leefwereld van cliënten dichterbij brengen,” dat is wat ervaringsdeskundige Bibi Arefa Ansari wil. Sinds begin 2019 is zij betrokken bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). “Bij  de opleiding MWD werken we mét mensen samen, omdat we niet vóór de doelgroep willen werken, maar de samenwerking aangaan.” Lees meer


Onze collega’s van het Kenniscentrum Publieke Zaak werken aan een onderzoek omtrent ervaringsdeskundigen, lees hierover in het artikel onder.

De ervaringsdeskundige: excuustruus of prikkelende partner?

Halfnegen ‘s-morgens. Met koffie in de hand komen de mensen van het wijkteam geestelijke gezondheidszorg (GGz) een voor een binnenlopen. Iedereen begroet me enthousiast, ‘leuk je weer te zien!’. Vijftien dagen lang, over een periode van twee maanden, was ik in de gelegenheid met dit team van een grote GGZ-instelling mee te lopen. Vandaag kom ik terug bij het team om mijn waarnemingen en indrukken aan ze te presenteren en erover in gesprek te gaan. Lees meer