*Update* Documentaire Een nieuwe morgen

Na aanleiding van tour die gemaakt is door “Een van de jongens” en de documentaire ‘Een nieuwe morgen’ is er een online magazine ontwikkeld. Via deze link kun je het magazine lezen

Op 13 juni jl. vond in woonzorgcentrum Boszicht in Brakkenstein een bijeenkomst plaats n.a.v. de documentaire EEN NIEUWE MORGEN. Deze bijeenkomst werd verzorgd door ”Een van de jongens”, de productiemaatschappij uit Amsterdam die deze documentaire heeft gemaakt. Deze docu wordt gebruikt om de discussie in het land te bevorderen rondom de vraag: ”Hoe bevorder je intergenerationeel contact?”. Nijmegen (Boszicht) was het een na laatste station dat werd aangedaan. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Zorgalliantie. Er waren veel mensen op afgekomen en interessant daarbij is dat de achtergrond van deze mensen zeer divers was. Van het NOC*NSF tot circus Stoffel en van vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties tot betrokken bij Zorg- en Welzijnsinstellingen. Wat opviel was dat naast de reguliere hulpverlening er zich ook mensen hadden aangemeld die onder andere iets met cultuur, muziek, kinderen en voedsel hadden. Een verrijking als het gaat om de vraag omtrent intergenerationeel contact bevorderen. De werkwijze was er op gericht om eerst de documentaire te kijken en daarna in wisselende groepen met elkaar te praten over verwachtingen, obstakels en andere thema’s.

Om de documentaire te bekijken, klik hier.

.