De opleiding van de maand

Samen kom je verder!
Binnenkort, op donderdag 20 april, start de succesvolle (8,4) opleiding “TEAMCOACHING”. Deze opleiding voorziet in de behoefte van managers en teamleiders om hun vaardigheden als teamcoach aan te scherpen dan wel te ontwikkelen. Eveneens geeft het een goede basis voor al die genen die nog niet als teamcoach actief zijn maar dat zeker als een volgende stap zien in hun professionele ontwikkeling. Het gaat daarbij om teamcoaching van professionals. Onze praktijk heeft uitgewezen dat het goed samen gaat als deelnemers uit verschillende disciplines afkomstig zijn. Dat houdt in dat een teamcoach van een facilitair team net zo veel haalt en brengt als de teamcoach van een wijkteam.

Op onze site gaan we uitvoeriger op de opleiding in. Via deze link komt u daar.
Voor mondelinge toelichting of overige informatie zijn de twee docent/opleiders Paul Berkers en Han Rottink bereikbaar via het secretariaat (zie site)

Voor de deelnemers van de ZorgAlliantie en Krachtige Kernen hebben we een aantrekkelijk aanbod. U ontvangt 10% korting op de deelnameprijs.
We zijn nog niet over ingetekend. Met belangstelling kijken we derhalve uit naar deelnemers uit uw geledingen.