Boszicht wil erbij horen!

In het najaar starten studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met een onderzoek omtrent de inzet van technologie en dementievriendelijk wijk. ZZG Boszicht heeft hier een “leerkamer’ beschikbaar gesteld waar studenten, docenten en onderzoekers kunnen werken en leren. Huize Boszicht van ZZG Zorggroep is een 9 verdiepingen tellend ex- verzorgingshuis in de groene en bosrijke omgeving van de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Het verzorgingshuis wil graag de relatie met de wijk aanhalen.

In Boszicht wonen mensen in een beschermende omgeving ( lichamelijke achteruitgang) en in een beschutte omgeving (dementie). Naast imago verbetering, samenwerking met MKB en burgers in de wijk zijn er ook plannen om het gebouw zelf een gedaantewisseling te laten ondergaan zodat het een eigentijds karakter krijgt. Dit alles om de bewoners meer kwaliteit van leven te bieden op het gebied van vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dit vraagt om een structurele aanpak waarbij studenten van de HAN in samenwerking met alle betrokkenen onderzoek gaan doen op velerlei gebieden ten einde deze ambitie waar te kunnen maken.