Bestuurlijke fusie Forte, Caleidoz en Mozaïek: vakbekwaamheid centraal

Bestuurders Karlijn Hillen van Caleidoz Welzijn, Lucien Peeters van Forte Welzijn en Johan Andrée van Mozaïek Welzijn zetten eind mei hun handtekening onder de statuten voor een nieuwe stichting. Stichting Samenso: Samen Mensen Sociaal. Vanaf dat moment gaan ze verder met 1 gezamenlijke Raad van Toezicht en 1 bestuurder, namelijk Lucien Peeters: “Met de bestuurlijke fusie willen we een kwaliteitsslag maken.”

Samenso
Als moederstichting ondersteunt Samenso de 3 welzijnsorganisaties met een gezamenlijke Raad van Toezicht, bestuurder, managementteam en servicebureau. De 3 stichtingen houden hun eigen naam, jaarrekening en takenpakket. De medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Lucien Peeters: “We wisten al snel dat we een bestuurlijke fusie wilden en geen volledige juridische fusie. De kwaliteiten van de organisaties en de herkenbaarheid in de gemeente is belangrijk. We zijn heel transparant geweest in de plannen en vroeg in gesprek gegaan over onze rol als bestuurders en die van de raden. We wilden de randvoorwaarden goed afspreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het budget van de overhead. We spraken af dat we het percentage gelijk houden en vooral kijken naar de besteding ervan, namelijk om een kwaliteitsslag in de ondersteuning te maken. We brengen de ondersteuning samen om vanuit Samenso de 3 stichtingen ondersteunen. Dat is het hoger doel van deze samenwerking: de ondersteuning van onze sociaal werkers verbeteren.”

Verbetering ondersteuning
Lucien werkt sinds 2018 als directeur-bestuurder bij Forte Welzijn. Een welzijnsorganisatie actief in Overbetuwe en Berg en Dal. “Ik merkte al snel dat de kwaliteit van de ondersteuning, de systemen en beschikbaarheid van mensen beperkt was. De ondersteuning was vaardig, maar met te weinig mensen en we misten bepaalde specialismen. Met onze omvang was het lastig dit in te huren. Dit wilde ik graag optimaliseren”, legt Lucien uit.

Samenwerkingspartner
Daarnaast noemt Lucien de uitdaging van de complexe CAO Sociaal Werk. “In het meerjarenplan nam ik op dat we als organisatie op zoek moesten naar een samenwerkingspartner. Als bestuurder had ik contact met zeker 10 sociaal werk organisaties om ons heen. Deze soortgelijke organisaties liepen tegen dezelfde uitdagingen aan, vooral op het gebied van personeelszaken. Denk aan de Wet werk en zekerheid en de eisen op tijdelijke en vaste krachten. Maar we zagen ook kansen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de nieuwe cao.”

Continuïteit
Met de stichting komt er een centrale ondersteuning. Deze komt in dienst van Stichting Samenso. “Hier moet je denken aan bijvoorbeeld Public Relations (marketing en communicatie), HR (personeelszaken en organisatie), financiële administratie, salarisadministratie en mogelijk ook de facilitaire diensten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we met zoveel mogelijk vaste en eigen krachten werken, zodat ze zo optimaal mogelijk de medewerkers ondersteunen en er continuïteit is.”

Harmonisatie systemen
Daarnaast gaat Samenso aan de slag met de harmonisatie van systemen en processen. “We kijken naar het ICT-systeem, financiële administratie en personeelsadministratie. We hebben nu in onze organisaties verschillende systemen. Dat heeft een aantal beperkingen, bijvoorbeeld dat je als ondersteuner nu niet bij alle onderdelen kan. We willen bijvoorbeeld 1 ICT-omgeving van 1 leverancier. Daar zit nu waarschijnlijk ook een schaalvoordeel in. Het is een verschil als je een afspraak maakt als organisatie met 30 man of 1 met 120 mensen.”

Kwaliteitsaudit
In de zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners, keek Lucien naar zijn netwerk rondom Arnhem en die rondom Nijmegen. Met de eerste groep van Forte Welzijn, Malkander (vanaf de 2e audit), Mozaïek en Solidez waren ze met de intercollegiale toetsing van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk gestart. “Tijdens de 2 audits, zagen we dat de ondersteuning, rapporteren en monitoring bij alle organisaties in meer of mindere mate een aandachtspunt was. Deze audit sprak mij aan omdat je bij elkaar in de keuken kunt kijken, elkaar bevragen en van elkaar leren. Je leert elkaar echt kennen” Naast de intercollegiale toetsing was er ook nog een externe auditor betrokken die met afvaardigingen van de teams in gesprek ging.

Bestuurlijke fusie
De organisaties zochten uit hoe ze beter konden samenwerken. Samen met de contacten van Lucien uit het Nijmeegse, gingen 9 organisaties in het najaar van 2020 in gesprek. Adviesbureau Stade Advies begeleidde hen daarbij. “Er bleven uiteindelijk 2 organisaties over die verder wilden: Mozaïek en Forte Welzijn. Caleidoz kwam daar al snel bij. De andere organisaties konden of wilden niet mee in een minder vrijblijvende samenwerking.”

Luisteren, luisteren, luisteren
Stichting Samenso heeft zijn centrale plek in Elst, in het midden van de 9 gemeenten waar ze actief zijn: Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar. “We hebben verschillende werkzaamheden en culturen, maar of je nou een jongerenwerker, coördinator, opbouwwerker of wijkcoach bent, het sociaal werk is het sociaal werk. Het gaat over Luisteren, luisteren, luisteren en er zíjn. En hopen dat je voldoende vertrouwen krijgt om bijvoorbeeld iemand door te verwijzen, mee te laten doen aan een activiteit of in een collectieve werkvorm te krijgen. Dat wetende, weet je ook hoe je ondersteuning moet inrichten. Sociaal werkers zijn betrokken, vakkundige mensen die een goede ondersteuning verdienen.”

Vakbekwaamheid centraal
Daarbij ziet in de toekomst meer kansen voor de sociaal werkers in een meer bottom-up organisatie. “Door Anita Keita, directeur-bestuurder bij Versa Welzijn kwamen we vanuit Forte Welzijn in aanraking met de Rijnlandse filosofie. Je zet de uitvoering aan het roer van de organisatie, zij bepalen welke kant je op gaat, waar kansen liggen. Het vakmanschap van de medewerkers staat centraal”, legt Lucien uit. “Het sluit aan bij de zelforganisatie waar we naartoe willen, zonder veel managementlagen. Ik vind het heel belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om te groeien, met deze fusie hopen we dit verder vorm te geven. Naast het zekerstellen van continuïteit van de organisatie met goede systemen en vaste medewerkers, is dit ook een belangrijke ontwikkeling die we gelijktijdig laten meelopen. Daarna gaan we aan de slag met het borgen van de opdrachten voor 2023 en kijken naar de uitwisseling van kennis voor de sociaal werkers in onze organisaties. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers hun vakmanschap verder ontwikkelen, een open leerklimaat waarin we van elkaar leren. Elke dag een stukje beter, dat is waar Samenso voor staat. Ik krijg er energie van!”

Ambitie
Steeds meer welzijnsorganisaties zoeken samenwerking, Om langdurige afspraken te maken met gemeenten, financiële voordelen te vinden of om van elkaar te leren. Lucien: “Ik zou het andere organisaties zeker aanraden om te kijken naar structurele samenwerking. Je moet van tevoren wel een aantal dingen goed bespreken. We hebben meteen de raden van toezicht en de medezeggenschapraden meegenomen. De medezeggenschapsraden zijn nu nog separaat, maar hebben de ambitie uitgesproken om in februari volgend jaar ook samen te gaan, een gezamenlijke vorm van medezeggenschap te kiezen. Die ambitie, dat past helemaal bij waar we als Samenso voor staan.”