“Als mens gezien worden!”

“We gaan vandaag niet klompendansen”, opende academiedirecteur Fernand van Westerhoven het bezoek van het College van Bestuur aan de Academie Mens en Maatschappij. “Wel gaan we in gesprek en de grote verscheidenheid aan onderdelen en projecten van onze academie laten zien. Aan enthousiasme geen gebrek binnen deze academie.”

Om intensiever kennis te maken met de academies tourt het voltallige College van Bestuur (CvB) langs alle academies binnen de HAN. Afgelopen woensdag was het de beurt aan de Academie Mens en Maatschappij. De ochtend startte gezamenlijk in het Campustheater. In een ontspannen sfeer maakten de CvB-leden kennis met het management, staf en de betrokken medewerkers en studenten van het programma. Voor elk CvB-lid volgde daarna een eigen, unieke route door de academie, begeleid door een ‘meeloper’. De begeleiders werden onderweg het hemd van het lijf gevraagd door enthousiaste CvB-leden. Zo vroeg Bridget haar begeleider Irma (student Social Work deeltijd) van alles over de combinatie van werken en leren. Het programma was niet geheel vrijblijvend. De CvB-leden hadden nog de opdracht mee om aan het einde van de ochtend met elkaar te delen welke ervaringen ze ieder afzonderlijk hadden opgedaan.

Rob ziet samenwerkingen ontstaan
Het bijwonen van een projectvergadering rondom armoede in Krachtige Leerkring Lingewaard van de Zorgalliantie, stond op het programma van Rob Verhofstad. “Wat is het geweldig om te zien hoe de deze mensen met elkaar samenwerken”. In Krachtige Leerkringen leveren inwoners, studenten, onderzoekers en organisaties een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Gezamenlijk zoeken ze naar antwoorden op vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn in de regio. Zo werken en leren we op een vernieuwende manier van en met elkaar.

Door: Jonathan van Deutekom

“Als mens gezien worden!” Met deze boodschap vatte Coby Vermaas de kern van het gesprek over de nieuwe armoede aanpak in Lingewaard krachtig samen.

Rob Verhofstad sloot aan bij een werkoverleg tussen Wil van den Hurk (SWL opbouwwerker), Coby Vermaas (inwoner Lingewaard), Lisbeth Verharen (lector Sociale Kwaliteit), Erik de Vries (lector Innovatie Publieke Sector) en Jonathan van Deutekom (projectleider Zorgalliantie). Het overleg stond in het teken van het implementeren van de uitkomsten van het SIBA onderzoek (signaleren en doorbreken van verborgen armoede), dat de afgelopen twee jaar in Lingewaard gelopen heeft. ‘Hoe zorgen we ervoor dat het met het afronden van het SIBA onderzoek niet stopt, maar dat we de resultaten van het onderzoek waaronder ‘de Ontmoetingen’ breder in Lingewaard gaan toepassen’ gaf Wil aan.

Coby gaf aan: ‘nu ben ik en zijn een aantal professionals vanuit het onderzoek enthousiast om anders te gaan acteren rondom armoede problematiek, maar dat moeten er veel meer worden!’

Als inwoner van Lingewaard met ervaringskennis heeft Coby samen met ervaringsdeskundigen en professionals actief geparticipeerd in een reeks Ontmoetingen binnen het actie-onderzoek waarin verschillende perspectieven bij elkaar kwamen en wat geleid heeft tot beter wederzijds begrip en een toenemende (actie) bereidheid tot verandering. ‘dat je zelf anders naar armoede gaat kijken en hier op een andere manier op gaat acteren naar inwoners, maar ook naar je eigen organisatie. Zorgen dat werkwijzen die voor inwoners tot stress en ergernis leiden veranderd worden wat in ieders belang is.

Coby geeft aan dat je armoede vaak niet kunt zien en dat wantrouwen tussen inwoners en overheid en andersom niet bijdraagt aan een goede aanpak van de ontstane problematiek.

Verandering in je eigen handelen, maar ook naar je collega’s en organisatie toe. Twee jaar onderzoek heeft een aantal concrete ‘producten’ opgeleverd die nu breder in Lingewaard geïmplementeerd moeten worden om voor echte impact te zorgen.

Lisbeth Verharen geeft aan dat het onderzoeksprogramma Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede (han.nl) een initiatief is van de Werkplaats Sociaal Domein en een mooie spinn off was van de Leersafari: inspirerende aanpak Bind-Kracht in armoede – Zorgalliantie waar Wil als opbouwwerker in Lingewaard ook bij was.

Wil gaf aan: ‘die aanpak wilden we ook in Lingewaard, omdat die bijdraagt aan de benodigde vernieuwing rondom bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Dus dit initiatief van Lisbeth was een bijzonder mooie buitenkans voor ons om mee te doen’. Een beter begrip, erkenning en communicatie is volgens Wil nodig om inwoners in financiële krapte beter te kunnen helpen. Binnen SIBA hebben we hierin veel van elkaar kunnen leren en zijn aanpakken ontwikkeld die we nu breder in Lingewaard willen implementeren. Het moet nu niet stoppen, we moeten breder impact gaan realiseren geholpen door de ontwikkelde SIBA resultaten’.

We gaan een volgende (onderzoek) fase in, namelijk gericht op de vraag hoe je interprofessioneel samenwerkt aan de implementatie van de nieuwe armoede werkwijze.

Erik de Vries geeft aan dat we vanuit het onderzoeksprogramma ‘versterken mogelijkheden eigen regie (More)’ met actie-onderzoek en inmiddels opgedane kennis over Interprofessioneel Samenwerken voor manager en professionals een bijdrage gaan leveren aan deze implementatiefase. Hoe borgen we de resultaten zodat dit tot nieuwe werkwijzen leidt onder professionals samen met inwoners?

Hoe gaan we dit samen oppakken? Wil en Erik werken de komende periode een voorstel implementatie (onderzoek) aanpak uit die na de zomer in de regiegroep van de Leerkring Lingewaard van de Zorgalliantie besproken gaat worden.

Op naar de volgende fase van samenwerking met onderzoekers, onderwijs en werkveldpartners in Lingewaard gericht op het vergroten van maatschappelijke impact op het thema armoede. Wil geeft aan: ‘we werken de komende 2 jaar samen toe naar een situatie dat de nieuwe werkwijze geborgd is in de praktijk. Dat gaan we samen doen!’.

Rob was deelnemer aan dit overleg en vond het bijzonder te zien hoe inwoners actief betrokken zijn bij het onderzoek en aangeven wat dit allemaal voor hun betekent. Impact van onze samenwerking wordt zichtbaar!

Video
Bezoek CvB in beeld