Alliantiemakelaar Lianne Vlug

Lianne Vlug
Alliantiemakelaar voor de regio’s Liemers en Achterhoek
E lianne.vlug@han.nl

Aan het begin van studiejaar 22-23 ben ik gestart als Zorgalliantiemakelaar voor de regio’s Liemers en Achterhoek. Dit was voor mij een sprong in het diepe, omdat mijn achtergrond bij sport- en bewegen (HAN ALO) ligt. Hiernaast ben ik namelijk ook werkzaam als docent Sportkunde aan de HAN. Ik geef les aan (voltijd-, deeltijd- en topsport) studenten en ben ook betrokken bij projectgroep Healthy Ageing.

In wat voor project(en) ben je actief?
Op het moment ben ik bij de volgende projecten actief:

  • Regio Liemers: Liemerslab, een samenwerking tussen de Zorgalliantie, HAN en Rijn IJssel.
  • Regio Achterhoek: het vormgeven van een sociaal-artistieke werkplaats/lab
  • Regio Achterhoek: het vormgeven van een innovatie campus waarin Doetinchem als proeftuin centraal staat.

Wat is er zo bijzonder aan jouw project(en)?
Liemerslab: Het gebied is volop in ontwikkeling: versterking van de kleine kernen, betere samenwerking tussen organisaties, maar ook van ‘boer naar burger’- vraagstukken, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. De studenten en docenten van de onderwijsinstellingen (HAN & Rijn IJssel) en de zorgalliantiemakelaar zijn in de Liemers samen aan de slag om het netwerk te verbreden. We werken aan vraagstukken van inwoners, gemeente en zorg-, woon-, en welzijnsorganisaties, sluiten aan bij lopende initiatieven en helpen mee om bestaande projecten te versterken. Dit samen met beroepskrachten, vrijwilligers, maar ook met diverse gemeenten. Binnen het Liemerslab zijn 1ste, 2e en 3e jaars studenten van Rijn IJssel (sociaal werk) te vinden en daarnaast 2e jaars studenten van de HAN (academie Mens & Maatschappij, academie Gezondheid en Vitaliteit, academie Paramedische Studies). Wat inhoudt dat we bezig zijn met multilevel learning en interprofessioneel leren.

Achterhoek: Binnen de Achterhoek liggen grote opgaven. De Achterhoekse ambassade (8RHK) heeft deze opgedeeld in 6 thema’s (1.de gezondste regio, 2. wonen en vastgoed, 3. smart werken en innovatie, 4. onderwijs en arbeidsmarkt, 5. mobiliteit en bereikbaarheid, 6. Circulaire Economie en energietransitie). De thema’s waar de Zorgalliantie op dit moment binnen de Achterhoek het meeste op aanhaakt zijn: 1. de gezondste regio en 2. onderwijs en arbeidsmarkt.

Sociaal-artistieke werkplaats: hier willen we een samenspel gaan vormgeven tussen kunst, ontmoeting en betekenisgeving voor de regio. In Doetinchem ligt er een vraag om het sociale domein meer te verbinden aan het artistieke domein. Veel mooie initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en zorg lopen naast elkaar, maar verbinding (het opzetten van een kennis- en innovatieagenda) kan hierin voor meer impact zorgen in de regio. Hierbij hebben we te maken met de thematafel de gezondste regio. Dit wordt een samenwerking tussen de Zorgalliantie, verschillende onderwijsinstellingen, het zorg-, woon-,welzijns- en artistieke domein, inwoners en sociaal ondernemers.

Innovatie Campus: De Regio Achterhoek staat vooral bekend om haar (SMART) maakindustrie. Om deze industrie is een lerend ecosysteem opgebouwd waarin de overheid, onderwijs en ondernemers/organisaties samenwerken aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt (thematafel onderwijs en arbeidsmarkt). Binnen het zorg- en welzijn landschap in de regio is er in mindere mate sprake van een duidelijk ecosysteem op het gebied van een aantrekkelijke arbeidsmarkt, ondanks de enorme uitdagingen waar de zorg en welzijn arbeidsmarkt voorstaat. De regio heeft via de samenwerking 8RHK Ambassadeurs wel de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Daardoor is het idee van een innovatie campus ontstaan. De regio als proeftuin, De stad Doetinchem als campus. De campus wordt een plek waar kennisdeling plaatsvindt tussen student, professional, ondernemer en inwoner. Dit gaat een samenwerking worden tussen verschillende onderwijseenheden, actieonderzoeksbureau Warkhouse, Zorgalliantie, gemeente Doetinchem en het zorg-,woon-, en welzijnsdomein.

Wat trekt jou aan in jouw project(en)?
Zelf ben ik opgegroeid in Doetinchem en nu woonachtig in Zevenaar. Naast dat ik van waarde wil zijn voor de studenten binnen de academie Sport & Bewegen, wil ik ook graag van waarde zijn voor de twee regio’s waar ik woon en heb gewoond. Ik wil graag op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen de thema’s wonen, welzijn, zorg en sport & bewegen en hierin van betekenis zijn.

Wat mij aantrekt binnen de projecten heeft met name betrekking op het verbeteren van de leefbaarheid voor deze twee regio’s en de complexiteit van de samenwerkingen die ontstaan die wel voor veel impact kunnen zorgen.

Graag zou ik ook de academie sport & bewegen meer willen verbinden aan de Zorgalliantie en haar projecten.

Wat is de status van jouw project(en)?
Regio Liemers: Bij start van het studiejaar 22-23 heeft er een wisseling plaatsgevonden in wijkdocenten en alliantiemakelaar van het Liemerslab. Daarnaast is de samenwerking met het Graafschap College gestopt, wat een nieuwe (door)start betekende. Het Liemerslab heeft de afgelopen tijd zich voornamelijk herijkt, de regio opnieuw verkent en oude en nieuwe banden aangehaald. We zijn nog startende in het vormen van een regionale kennis- en innovatieagenda, maar ondertussen hebben er al wel vele mooie projecten plaatsgevonden omtrent inclusie, preventieakkoord gezonde leefstijl, verbinding, duurzaamheid en kansrijk opgroeien.

Regio Achterhoek: Beide projecten (innovatie campus & sociaal-artistieke werkplaats/lab) zitten nog in een verkennende fase. Er zijn al wel stappen gemaakt in het verbinden van onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Wat heb je nodig om je project(en) goed te laten verlopen?

Op dit moment hebben we voldoende tijd nodig om de gemeenschappelijke (domein-overstijgende) vraagstukken met elkaar uit te zoeken en partners daaraan te verbinden, zodat er een gezamenlijke regionale kennis- en innovatieagenda kan ontstaan. We zijn op zoek naar ambassadeurs vanuit zowel onderwijs, inwoners en organisaties voor beide initiatieven.

Kun aangeven wat de doelgroep van je project(en) vindt?
De vraag om kennisdeling, onderzoek en innovatie komt vanuit de praktijk.

Zijn er struikblokken? Zo ja, welke
Een struikelblok is dat mooie projecten eenmalig voorkomen en dat er vervolgens geen borging plaatsvindt of onvoldoende gekeken wordt naar of het daadwerkelijk impact genereerd voor de regio. Of dat er geen kennis- en innovatieagenda ontstaat, omdat onvoldoende professionals, organisaties en inwoners hier urgentie bij voelen of de meerwaarde er van inzien.

Zijn er nog plannen voor de toekomst?
Het verder ontwikkelen van deze projecten en het verbreden van dit netwerk.

Daarnaast wil ik persoonlijk de academie HAN Sport- en bewegen hier meer aan gaan verbinden.

Zijn er andere projecten die je zou willen opstarten?
Ik zou graag ook voor de projectgroep Healthy Ageing het netwerk willen verbreden door deze te verbinden aan de Zorgalliantie.