Alle goeds voor 2016!!

De Zorgalliantie wenst al haar participanten alle goeds voor 2016! Laten we onze ambitie(s) nastreven in de hoop dat iedereen daar profijt van heeft zowel jij als persoon, de organisatie waar je werkt  als de regio waarin je leeft!