Zorgen voor verandering (Exclusief bestuurders event)

Wanneer:
2 NOV. 2022 van 15:00 tot 20:00
Waar:
Openluchtmuseum, Arnhem
Door:
Zorgalliantie/CoE KK

Op woensdag 2 november organiseert Zorgalliantie/Krachtige Kernen een interactieve bestuurdersbijeenkomst ‘Zorgen voor verandering’ in de wijk. (incl netwerkborrel/diner).
Voor deze bijeenkomst zijn bestuurders exclusief uitgenodigd.  Meer informatie via: zorgalliantie@han.nl

 We staan in wonen, welzijn en zorg voor grote opgaven

 • Vanuit de zorg de ontwikkeling naar gezondheid, met minder professionals kunnen inspelen op de vraag. Hoe pakken we dit samen op?  
 • Vanuit wonen de opgave om wonen en zorg te combineren. En met opgaven in de energietransitie en woningnood zorgdragen dat alle groepen mee kunnen doen (mensen in armoede, nieuwkomers, psychische kwetsbaarheid). Welke rol vervult wonen in de wijk? 
 • Vanuit welzijn het versterken van de sociale basis, van sociale kwaliteit, waarin ook alle groepen mee kunnen doen en gesteund worden (mensen in armoede, nieuwkomers, psychische kwetsbaarheid). Hoe verbinden we in de wijk en versterken we informele netwerken? 
 • Samen (in regio’s en bovenregionaal) gaan we aan de slag met dit vraagstuk en bepalen we de inhoud van de koers die de Zorgalliantie/Krachtige Kernen op dit thema gaat varen de komende periode.  

Omdat we geloven in de kracht van partnerschap en het belang in de verbinding met anderen, dagen we bestuurders uit om 1 andere collega-bestuurder uit een andere organisatie mee te nemen.   

Wat is de aanleiding? 
Vele nieuwe initiatieven zijn vanuit burgers en professionals in de domeinen van wonen, zorg en welzijn de afgelopen tijd opgestart. Denk aan de transitie die in de wijk plaatsvindt of de enorme vlucht die technologie in de zorg heeft genomen. Tijd om eens met elkaar de balans op te maken en vooruit te kijken. Nieuwe ideeën op te doen en nieuwe verbindingen te leggen. Een moment om onze relaties met elkaar te verdiepen. We hebben genoeg geëxperimenteerd en we willen doorpakken op een bredere implementatie. Leren van elkaar en het samen doen. De verandering in ons ecosysteem, we hebben daarbij elkaar nodig voor de brede transitie en op welke wijze betrekken we het kennis- en leersysteem? Welke opdracht geef je de Zorgalliantie/Krachtige Kernen mee voor de komende jaren?  Welke afspraken maken we samen? Wat mag je verwachten?  

Tijdens deze bijeenkomst

 • Netwerk je met de andere bestuurders in de domeinen wonen, zorg en welzijn, lectoren en directeuren van de HAN.  
 • Neem je actief deel aan interessante sessies.  
 • Vullen we samen de koers (visie, ambitie, wensen) voor de komende jaren.  
 • Collega bestuurders dagen je uit en inspireren je met hun kennis, ervaringen en uitdagingen.  

Wat gaan we doen?

14.30-15.00 uur            Inloop en welkom door dagvoorzitters Wendy Kemper en Corné van Asten

15.00-15.15 uur             Gezond leven betekent dat we als krachtige gemeenschap optrekken. Hoe doen we dat met de opgaven zoals IZA en WOZO die er zijn? Welke impact heeft dit in de praktijk van wonen/welzijn/zorg? En daartegenover, hoe reageren onze inwoners, patiënten, cliënten op al deze ontwikkelingen en wat kan een bewonersinitiatief voor betekenis hebben.Inleiding door Wendy Kemper

15.15-15.45 uur             Welke uitdagingen zijn er in het veld? Wat is de maatschappelijke opgave? Wat is het bestuurlijke vraagstuk? Pitches door bestuurders

 1. Ouderen langer thuis, vraagt om te ontschotten tussen wonen en zorg! Ronald Leushuis (Talis) & Angela Jansen (ZZG)
 2. Participatie wijkbewoners bij transities in de wijk, het samen wonen. Hoe verduurzaam je de woon- / leefomgeving. Hans Vedder (Mooi Wonen) & (wordt nog ingevuld)
 3. Samenwerken in de wijk, lukt dat ook echt in de Ruwaard in Oss. Wilbert de Haan Westerveld (Lentl / ONS welzijn) & Miriam Haagh (Brabantzorg)
 4. Psychische kwetsbaarheid in de wijk, hoe ga je om met alle veranderingen? Moniek Pieters (GGD Gelderland Zuid) & Jan de Geus (wethouder)
 5. Technologie breed en duurzaam inzetten in wonen, welzijn en zorg. Lars Nieuwenhoff (Kletsbot/Inn4cure) & Suus van Dijk (WZW)
 6. Armoede / Kansongelijkheid, hoe gaan we hier mee om? Lisbeth Verharen (HAN) & Rita Spikker (SWL)

15.45-16.30 uur             Carrousel ronde 1, met elkaar in gesprek in sub groepen over de mogelijke oplossingsrichtingen gericht op de vraagstukken uit de pitches

16.30-17.30 uur             Zorg- en duurzaamheidsconcepten van het openluchtmuseum, een rondwandeling met een gids!

17.30-18.15 uur             Carrousel ronde 2, met elkaar in gesprek  in sub groepen over de mogelijke oplossingsrichtingen gericht op de vraagstukken uit de pitches

18.15-18.30 uur             Korte reflectie op de Carrouselrondes door Wendy Kemper en Corné van Asten

18.30-20.00 uur            Zaken doen!!

Waarmee en hoe gaan we (bestuurders en de HAN) de komende 3 à 4 jaar samen aan de slag ? We maken mooie wederkerige afspraken onder het genot van een hapje en drankje.