Zorgalliantiecafé

Wanneer:
18 DEC. 2018 om 12:00
Waar:
SWL, Cuperstraat 9 in Bemmel

Zorgalliantiecafé: Eindejaarslunch op 18 december 2018 in Lingewaard

Op 18 december bent u van harte welkom in de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard, rond het thema ‘Gebiedsgericht samenwerken over grenzen heen’.

In de ontwikkeling van de Zorgalliantie staat de Krachtige Regionale Leerkring centraal als ‘plek’ waar professionals en studenten aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken. Hier wordt iedereen meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken.

In Lingewaard werken de Zorgalliantiepartners SWL, Driestroom, WaardWonen, RijnWaal Zorggroep, Rijnstad en de HAN samen met de Gemeente Lingewaard, Spectrum, inwoner- en sociale ondernemersinitiatieven aan het doel om een samenleving te bouwen waarin iedereen op een prettige manier en naar eigen keuze zijn leven kan vervullen. Dat doen we met elkaar, preventief en gebiedsgericht.

Inmiddels hebben vele tientallens studenten kennisgemaakt met Lingewaard en een bijdragen geleverd aan vele mooie netwerkinitiatieven zoals het Open Eetcafé, de Praticipatiepunten, Wereldkoken met statushouders bij Bloem, vroegsignalering dementie en laaggeletterdheid, opplusbeleid wonen, samenwerken volgens de Nieuwe Route, Valpreventie programma in balans voor ouderen, Open Club etc. Initiatieven die onderwijs, werkveld en overheid verbinden. En die een zichtbare bijdrage leveren aan sociaal beleid in Lingewaard waarin de inwoner centraal staat.

De vraag waar we steeds meer in geïnteresseerd raken is: Wat zijn de werkzame mechanismen voor gebiedsgerichte netwerkorganisatie, waarbij we kijken naar samenwerken over organisatiegrenzen heen tussen professionals, organisaties en inwonersinitiatieven?

Een actuele onderzoeksvraag, waar we binnen het onderzoeksprogramma ‘Versterken van mogelijkheden tot eigen regie’ van de Zorgalliantie, in 2019 mee aan de slag zullen gaan.

Graag gaan we hierover verder met elkaar in gesprek tijdens een heerlijke en gezellige eindejaarslunch in het Zorgalliantiecafé bij SWL in Bemmel. Dat doen we feestelijk en met iedereen die betrokken is bij de Leerking in Lingewaard of geïnteresseerd in de activiteiten van deze Koploper in het Zorgpact!

U bent van harte welkom op 18 december van 12:00 uur tot 14:00 uur in het ‘Bruishuis’ Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelden kan via onderstaand formulier.