Versnellingskamer: Technologie in Zorg en Welzijn

Wanneer:
5 NOV. 2020 om 15:00
Waar:
Online (Teams)

Op donderdag 05 november vindt een versnellingskamer plaats rond het thema Technologie in Zorg en Welzijn.
Tijd: 15.00-17.00 uur | Online via MS Teams

Zijn in jouw praktijk de afgelopen periode nieuwe vormen van online professionele steun geïnitieerd of bestaande in een stroomversnelling gekomen vanwege Covid-19? Ben jij benieuwd naar de kansen en hoe deze initiatieven een structureel vervolg kunnen krijgen? Staat dit thema ook op jouw agenda of wil je daar als organisatie mee aan de slag? Ben je geïnteresseerd in of reeds betrokken bij het onderzoek ‘corona als versneller van technologie in zorg en welzijn’? Geef je dan nu op voor de versnellingskamer.

Tijdens deze versnellingskamer gaan we samen met professionals uit de praktijk, vertegenwoordigers vanuit onderzoek, onderwijs en studenten kijken welke kansen we zien in het gebruik van nieuwe online professionele steun om de zorg en hulpverlening aan cliënten en inwoners op een andere dan de gebruikelijke fysieke manier vorm te geven en wat daarvoor nodig is. De versnellingskamer is ingericht rondom drie thema’s; bij aanmelding kun je je voorkeur opgeven.

Thema 1 – online initiatieven in de ouderenzorg
Gespreksleiders: Lizzy Sinnema en Ron Hendriks, consulenten zorgtechnologie bij BrabantZorg
Het gebruik van tablets heeft een vlucht genomen om zorg op afstand en sociaal contact te faciliteren. Nieuwe online dagbesteding programma’s slaan aan als antwoord op het wegvallen van fysieke activiteiten. Cliënten, professionals, familie en vrijwilligers zijn nodig om dit te laten werken.
Hoe borgen we deze initiatieven als de druk op de zorg weer toeneemt?
>> video

Thema 2 –  online initiatieven in het jongerenwerk
Gespreksleiders: Mike Adema en Boubaker Bouchalga, jongerenwerkers Bindkracht10
Online jongerenwerk in sneltrein vaart. Een YouTube kanaal met steeds meer volgers. Presentie versus de online leefwereld. Wat werkt volgens jou het beste en in welke verhouding staat dit tot elkaar?
>> video van Bindkracht

Tafel 3 – online initiatieven in de behandelpraktijk
Gespreksleiders: Sanne Diepeveen, logopedist en orthopedagoog bij Krebbers Logopedie-Dyslexie van het Gezondheidscentrum-Wijchen en Nicole de Baat, Praktijkmanager Fysio- en Manuele Therapie Baat
Opeens omschakelen naar een andere manier van werken. Aantal behandelingen konden wel online met aanpassingen, maar ook veel lukte er niet. Er was ook verschil te zien tussen disciplines in het Gezondheidscentrum. Logopedie werkte meer online dan bijvoorbeeld Fysiotherapie. Wat werkte wel en wat niet? Waarom bij de één wel en de ander niet?
>> video

Kun je hierover meedenken, wil je ervaringen delen of heb je als (toekomstig) professional affiniteit met het thema technologie? Dan nodigen we je van harte uit voor de versnellingskamer Technologie in Zorg en Welzijn.

Het onderzoek naar online professionele steun
Tijdens de versnellingskamer laten we ons inspireren vanuit het onderzoek naar online professionele steun dat in september van start is gegaan onder leiding van dr. Marian Adriaansen (Kenniscentrum Duurzame Zorg). Hierin wordt samengewerkt met partners van de Zorgalliantie, iXperium Health, Tech@doptie en diverse LAB’s en Werkplaatsen van de HAN.  De opbrengsten van de versnellingskamer dragen bij aan het lopende onderzoek.

Jij kan ook meedoen aan het onderzoek. Kost slechts 5 minuten! Dat kan via deze link

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer