De Versnellingskamer

Voorkom stilstand of achteruitgang: ga in de versnelling met de Versnellingskamer!

Loopt de ontwikkeling van een nieuwe visie stroef? Gaat het implementeren van een groot project lastig? De Versnellingskamer helpt organisaties en netwerken bij dit probleem. De Versnellingskamer is bedoeld voor organisaties in de sectoren welzijn, wonen, zorg, onderwijs en gemeente. Alle medewerkers uit de organisatie (ongeacht functie) kunnen betrokken worden bij een Versnellingskamer. In twee dagdelen ga je van het inventariseren van de stand van zaken tot het maken van implementatieafspraken.

De Versnellingskamer in zes stappen

 1. Wat is de stand van zaken?
  Welke verbeteringen zijn er al gedaan en wat moer er nog veranderen?
 2. Probleemanalyse
  Welke factoren zijn van invloed op de vertraging van het project?
 3. Versnellingsvoorstel
  Als duidelijk is welke factoren een vertragende factor spelen, wordt op basis hiervan een versnellingsvoorstel gedaan voor de organisatie of het netwerk. Welke quick wins zijn er? Welke acties zijn nodig om het traject succesvol te maken?
 4. Presentatie versnellingsvoorstellen
  Deelnemers presenteren versnellingsvoorstellen aan het bestuur.
 5. Commitment netwerk
  Om te komen tot een succesvol traject is commitment nodig van alle betrokken partijen.
 6. Implementatie afspraken voor het vervolgtraject.

De versnellingskamer biedt de mogelijkheid om:
• een versnellingstraject te doorlopen bij een vastgelopen ontwikkeling of visie implementatie,
• een knelpunt goed te doorgronden en te analyseren
• en commitment te creëren bij betrokkenen.

Deelname en kosten
De versnellingskamer is een maatwerktraject van de Zorgalliantie. Participanten ontvangen een aantrekkelijke korting. Voor niet-leden geldt deze korting niet.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via mail of tel: 024-3530557.