Versnellingskamer: Participatie – betekenisvol contact in de wijk

Wanneer:
3 DEC. 2020 om 15:00
Waar:
Online

Op donderdag 03 december vindt een versnellingskamer plaats rond het thema Participatie: betekenisvol contact in de wijk.

Tijd
15.00-17.00 uur

Locatie
Online (MS Teams)

Thema 1 – Het bereik van solidariteit
Gespreksleiders: Annica Brummel (Werkplaats Sociaal Domein) & Kajal Parbhoe (Zorgalliantie)
Tijdens de lockdown zijn diverse bewonersinitiatieven ontstaan om medeburgers te helpen of een hart onder de riem te steken. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen, maar of er behoefte is aan die hulp is lang niet altijd duidelijk. Daarnaast richten veel initiatieven zich op praktische hulp aan vooral ouderen. Hoe zorgen we dat een bredere groep bewoners bereikt kan worden en dat het aanbod beter aansluit op de vraag?

Thema 2 –  De betekenis van voorzieningen en sociaal werk
Gesprekleiders: Elma Vriezekolk (Zorgalliantie) & Isolde Driesen (Sterker sociaal werk)
Diverse algemene voorzieningen, zoals de dagbesteding voor ouderen, zijn tijdens de lockdown gesloten of slechts beperkt toegankelijk. Dit zorgt voor schrijnende situaties en overbelaste mantelzorgers. Het is duidelijk geworden welke betekenis deze voorzieningen hebben voor burgers en hun sociaal netwerk. In mantelzorgsituaties is sprake van een fragiel evenwicht dat door de coronacrisis ernstig wordt verstoord. Wat is ervoor nodig dit evenwicht te stutten en structuren te versterken? Welke rol kan het sociaal werk (samen met bewoners) hierin spelen?

Tafel 3 – Vertrouwen als basis voor meedoen
Gesprekleiders: Jonathan van Deutekom (Zorgalliantie) & Fenna Hendriks (Bindkracht 10)
Het opbouwwerk richt zich in essentie op sociaal contact, sociale samenhang, participatie en het bouwen aan gemeenschappen. Om ook in coronatijd mee te kunnen blijven doen zeggen deelnemers aan activiteiten, vrijwilligers en actieve bewoners dat vertrouwen belangrijk is om zich veilig en welkom te voelen. Hoe kunnen organisaties en professionals bijdragen aan het gevoel van vertrouwen in deze tijd van angst en onzekerheid?

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer