Versnellingskamer: Nieuwkomers

Op 6 oktober vindt een versnellingskamer plaats rond het thema Nieuwkomers.
Meer informatie over de inhoud en het programma volgt nog.

Tijd
15.00-17.00 uur

Locatie
Groenewoudseweg 1, Nijmegen*
Let op: ivm huidige ontwikkelingen kan de locatie wijzigen; het is in ieder geval altijd omgeving Nijmegen.

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer

Versnellingskamer thema Nieuwkomers 06-10-20