Versnellingskamer: Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag

Wanneer:
26 NOV. 2020 om 15:00
Waar:
Online (Teams)

Op 26 november 2020 vindt een versnellingskamer plaats rond het thema: Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag
15.00-17.00 uur | Online (MS Teams)
De versnellingskamer wordt in samenwerking met Mozaïek georganiseerd.

De eerste COVID-19 golf leidde tot fors meer meldingen van personen met onbegrepen gedrag in het voorjaar van 2020. In Tiel daalde het aantal meldingen juist met 17%. Deelnemers aan een eerdere sessie (verhelderingskamer) in het voorjaar 2020 hadden dit al voorspeld. Toch blijkt dat de onderliggende thematiek niet verandert is. Wel blijkt dat de eenzaamheid en behoefte aan echt contact is toegenomen. Dankzij COVID-19 is het daarom nu nóg belangrijker geworden dat we van praten naar doen gaan. Daarom maken van we van de versnellingskamer vooral een ‘Actiekamer’.

Er zijn veel kansen zichtbaar geworden, tijdens de versnellingskamer gaan we van kansen acties vormen. Deze gaan we met elkaar concreet maken waarin we als netwerk met en van elkaar leren. Wat gaan we het komende jaar samen doen? Welke acties zijn realistisch? Wat wil je graag gerealiseerd zien eind 2021? Wie gaan zich hieraan verbinden? Tijdens de versnellingskamer maken we hier afspraken met elkaar over. Zie je zelf nog kansen die hieronder niet genoemd worden? Bij elke tafel is er ook ruimte om eigen ideeën en kansen in te brengen.

Tafel 1: Van onbegrip naar medemenselijkheid
Hoe kunnen we het delen van kwetsbaarheid ‘gewoon’ maken, zodat er vanuit de gedeelde ervaring een gevoel van medemenselijkheid ontstaat? Er zijn twee mooie kansen, die we tijdens de sessie verder willen brengen:
Kans: In de culturele sector zijn veel zzp-ers zonder werk komen te zitten tijdens de Corona-periode. Wanneer je met je psychische kwetsbaarheid je verhaal wil vertellen en openheid wil creëren, heb je een podium nodig. Wanneer je deze ondernemers verbindt met mensen met een psychische kwetsbaarheid, heeft de zzp-er een mooie opdracht krijgen de mensen met het verhaal een prachtige kans om in hun kracht te komen. Wanneer je dit initiatief ook nog ruimte geeft in leegstaande panden krijg je een win-win-win situatie. Binnen Tiel wordt hier op dit moment  aan gewerkt, o.a. door Mozaïek.
Kans: De docufilm Zlatan is gek! belicht bipolariteit vanuit verschillende perspectieven om het taboe rond bipolaire stoornissen te doorbreken. De Nijmeegse Jöran nam het stoere initiatief om een documentaire te maken. Het proces is volop in gang, maar ook nog in ontwikkeling. Waar kan het netwerk van de Zorgalliantie een rol spelen om deze docu te vertonen?

Tafel 2: Naar een warm thuis in de wijk
Alles begint bij wonen. Wanneer je huis een thuis is, biedt het een stabiele basis. Als je psychisch minder stabiel bent, is het hebben en behouden van je thuis van groot belang. Er zijn twee mooie kansen, die we tijdens de sessie verder willen brengen:
Kans: Bij wooncorporaties trainingen, workshops, kennissessie organiseren om begrip te vergroten over en voor mensen met onbegrepen gedrag. Maar ook hoe je voor rust kan zorgen in een wijk met maatschappelijke onrust. Ervaringsdeskundigen dragen met hun verhaal bij aan het ontstaan van meer begrip. Een training is kort, bondig en praktisch!
Kans: Hoe kun je de overgang maken van wonen in een beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen? Een training  in ‘goed huurderschap / goed buurschap’ kan hierbij helpen. Bij het ontwikkelen van deze training zijn ervaringsdeskundigen, woonconsulenten en buurtbinders/buurtmaatjes onmisbaar.

Tafel 3: Gelijkwaardig samenwerken in het netwerk
Goed samenwerken begint met goed persoonlijk contact. Het is erg belangrijk om elkaar als professionals in het netwerk te kennen. Bij domein overstijgend samenwerken is het van belang dat dit inclusief ervaringskennis, bewonersinitiatieven en wooncorporaties is. Er zijn drie mooie kansen, die we tijdens de sessie verder willen brengen:
Kans: Interdisciplinaire bijeenkomsten organiseren volgens Plan do – check – act: Dit betekent niet alleen overleggen, maar ook de tijd nemen om te reflecteren op beslissingen en situaties die goed verliepen, of juist niet.
Kans: Woonconsulenten verzorgen gastlessen in de opleiding SPV om (toekomstige) professionals. Sociaal werkers krijgen zo meer inzicht in de rol van de woonconsulent, waardoor de communicatie verbetert gaat worden en de SPV-er meer contextueel leert te handelen.
Kans: Covid-19 heeft ons laten zien dat we ons online kunnen organiseren. Toch is er behoefte om de mogelijkheden van online organiseren samen verder te ontdekken en vorm te geven.

Tafel 4: Meedoen mogelijk maken voor mensen die minder taalvaardig zijn
Van iemand die laaggeletterd is, wordt verwacht mee te doen in een maatschappij die (deels) onbegrijpelijk voor hem/haar is. Deze over-bevraging kan leiden tot opstandigheid. Aan de andere kant is er bij onder-bevraging te weinig uitdaging tot verdere ontwikkeling. Er zijn drie mooie kansen, die we tijdens de sessie verder willen brengen:
Kans: Communicatie op B1 niveau; hoe doe je dat? Mensen die minder taalvaardig zijn bereiken via beeld werkt. Hoe maakt je vlogs? Hoe breng je op eenvoudige wijze een boodschap over?
Kans: Oude telefoons en laptops aan mensen uitdelen die minder taalvaardig zijn en zorgen voor uitleg. Zodat zij ook digitaal mee kunnen gaan doen.
Kans: Er is nog veel schaamte en taboe bij mensen met LVB/NAH zelf, maar er is ook nog veel onwetendheid en onbegrip over. Door het creëren van plekken voor het verhaal van deze mensen geef je ze podium waardoor er meer openheid en begrip kan ontstaan. Dit kan in bijvoorbeeld in wijkkranten, nieuwsbrieven van wooncorporaties.

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer