Versnellingskamer: Anders Zorg Vormgeven

Wanneer:
8 OKT. 2020 om 15:00
Waar:
Online via teams

Op donderdag 8 oktober vindt een versnellingskamer plaats rond het thema Anders Zorg Vormgeven.

Thema(trekkers): Corné van Asten en Harmke Hulshof

Tijd
15.00-17.00 uur

Locatie
01-10: wegens de huidige corona-maatregelingen wordt deze versnellingskamer toch online gedaan via Teams.
Heb je je al opgegeven? Dan ontvang je van ons een link van Teams en evt aanvullende informatie.

Programma
Tijdens de versnellingskamer willen we graag met je in gesprek gaan over de ervaringen, inzichten, kansen en oplossingen op basis van de onderstaande onderwerpen.

1. Arbeidsmarkt en tekorten (zorg)personeel
In Nederland neemt de vergrijzing en de zorgvraag toe. Als we de zorg niet anders gaan vormgeven, zullen er niet genoeg professionals zijn om de komende 30 jaar de zorgvraag op te vangen. Het biedt kansen om te kijken hoe personeel op innovatieve en slimme manieren ingezet kan worden, waarbij te denken valt aan het loslaten van de huidige routes in de wijkverpleging en te kijken naar vormen als ‘zorg op afroep’. Mogelijk kunnen tekorten aan personeel hiermee beperkt worden. Hoe organiseer je monitoring op afstand en wat betekent dat voor de logistieke inrichting van het zorg/hulpverleningsproces?

Daarnaast kan het effect van corona zijn dat er meer mensen beschikbaar komen voor de zorg. De vraag is of en hoe je deze mensen kan inzetten. Het is een kans om te kijken welke mensen op welke plekken ingezet kunnen worden, zonder dat deze mensen direct een achtergrond in de zorg hoeven hebben.

2. Van zorgen naar welzijn
Enerzijds zorgen dat mensen niet in een zorgsituatie terecht komen, daarbij actief screenen op kwetsbaarheid. Anderzijds als er een zorgvraag is, samen bepalen hoe deze ingericht kan worden. Daarbij inzetten op welzijn voor zorg. Daarbij steeds afwegen wat moet of kan ik doen en wat kan iemand anders doen? Het is daarbij een kans om te kijken hoe ouderen/hulpvrager hier zelf tegenaan kijken en wat medewerkers/zorgverleners helpt om anders naar hun vak/domein te gaan kijken? Daarnaast kan het kansen bieden om vanuit een gezamenlijke intake van welzijn en zorg  in kaart brengen wat iemand nodig heeft.

De ambitie is om de samenwerking tussen welzijn en zorg te versterken, waardoor mensen gezonder en langer thuis kunnen wonen.

3. Vroegsignalering in de wijk
Ambitie: verminderen van de inzet van zorgpersoneel en grotere zorgproblemen te voorkomen door medebewoners en/of buurtgenoten actief te betrekken bij preventie en signaleren van problemen en/of hulp- en zorgvragen. Gebruik maken van ‘burgerkracht’.

Hoe doe je dat? Elkaar in de gaten houden, signaleren; inclusieve wijk: hoe ga je dat doen zonder dat het de privacy schaadt of betuttelend is? Wat sluit aan bij wensen/behoeften, hoe ontdek je intrinsieke motivatie van mensen/bewoners om initiatief te trekken. Hoe kan je door middel van de inrichting van het gebouw en het ontwikkelen van een (vernieuwend/innoverend) woonconcept er voor zorgen dat er minder zorgconsumptie is; doordat bewoners elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken? Welke digitale middelen zou je hierbij kunnen inzetten?

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer