Verhelderingskamer Sociale Duurzaamheid

Wanneer:
16 MEI. 2023 van 14:00 tot 16:30
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN locatie)
Door:
Zorgalliantie, Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken

Op dinsdag 16 mei van 14.00 tot 16.30 uur organiseren de Zorgalliantie, Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen (WSDAN) en Het lectoraat Sociale Duurzame Praktijk en een Verhelderingskamer over Sociale Duurzaamheid. We zien dat de sociale aspecten van duurzaamheid onvoldoende aandacht krijgen. Technisch is er heel veel mogelijk, maar hoe?

Voor wie
Bestuurders, managers, beleidsmakers, professionals van gemeenten, zorgpartijen, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven; leden van de Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.

Programma
Na een welkom met informatie over Zorgalliantie en WSDAN, start Lector Erik Jansen met een korte inleiding over het Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken, gevolgd door een korte presentatie over JUST PREPARE; een lopend onderzoeksproject dat als doel heeft om strategieën en methoden te ontwikkelen om mensen met een smalle beurs en moeilijk bereikbare doelgroepen mee te laten doen in energietransitie. Daarna gaan we in subgroepen aan de slag om sociale aspecten van duurzaamheid die in de praktijk spelen in kaart te brengen. Gevolgd door een centrale terugkoppeling en sluiten we af met een eerste opzet van een agenda voor het leeratelier.

14.00-14.30 uur | Inloop met koffie & iets lekkers
14.30-14.45 uur | Welkom, drie netwerken 1 onderwerp door Gideon Visser, Erik Jansen, Wendy Kemper
14.45-15.00 uur | Inleiding lectoraat Sociale Duurzame Praktijken en JUST PREPARE door Lector Erik Jansen
15.00-15.30 uur | Ronde 1: sociale aspecten van duurzaamheid in de praktijk
15.30-15.45 uur | Pauze
15.45-16.15 uur | Ronde 2: sociale aspecten van duurzaamheid in de praktijk
16.15-16.30 uur | Plenaire afsluiting  door Gideon Visser, Erik Jansen, Wendy Kemper

Contact
Meer weten over het Leeratelier of Lectoraat? Neem dan contact op met Gideon Visser Gideon.Visser@han.nl

Aanmeldformulier