Symposium: Samenwerken met nieuwkomers (welcoming spaces)

Wanneer:
7 JUN. 2023 van 13:30 tot 19:00
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN locatie)
Door:
SBE (ism Zorgalliantie/CoE KK)

Op 7 juni a.s. organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, met als lead-partner DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met nieuwkomers. De Universiteit Utrecht brengt hun kennis in van het project Welcoming Spaces.

Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en België te maken met nieuwkomers. Dat kunnen arbeidsmigranten zijn of vluchtelingen/statushouders. Hoe worden die nieuwkomers betrokken in onze lokale gemeenschappen? Zien we hun komst als last of als een welkome aanvulling? En hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? Hoe vinden we aansluiting bij elkaar? Tijdens het symposium wordt inzichtelijk gemaakt hoe we met wederzijds inspanning de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven.

>> Save the date – English 

Meer informatie?
Meer informatie en aanmelden vind je op: Symposium: Samenwerken met nieuwkomers (welcoming spaces) – SBE (sbeeurope.eu)
De locatie van het symposium is Nijmegen en het programma vindt plaats tussen 13.30-19.00 uur.

Je kunt ons ook volgen via LinkedIn.