Mini seminar Emissieloos rijden

Wanneer:
14 NOV. 2018 om 12:00

Het kabinet streeft ernaar dat in 2030 alle auto’s emissieloos rijden en de verduurzaming van het wagenpark is een stap in de goede richting. Maar hoe maak je de overstap? Daarover gaat het op het mini seminar Emissieloos rijden dat op woensdag 14 november wordt gehouden. De organisatie is in handen van KIVI regio Gelderland, HAN Automotive en het Clean Mobility Center.
Op het seminar staat de volgende vraag centraal: hoe maak je de overstap naar emissieloos rijden?

De 5 onderwerpen die worden besproken zijn:
• Zero Emission (Z.E.) logistiek vervoer [DHL Streetscooter]
• Total Cost of Ownership berekeningen bij overstap naar Z.E. [Fier Automotive]
• Heavy Duty vrachtvervoer en bussen (BEV & FCEV) [VDL]
• Waterstoftreinen en de bijkomende infrastructuur [Alstom]
• Energievoorziening voor laadinfrastructuur en de belasting op het elektriciteitsnet [Alfen]

Op deze pagina vindt meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.