Inspiratiebijeenkomst: blended care in welzijn

Wanneer:
6 FEB. 2024 van 15:30 tot 17:30
Waar:
Kapittelweg 33, Nijmegen
Door:
iXperium Health, Academie Mens en Maatschappij (HAN), Zorgalliantie & CoE KK

Wil jij geïnspireerd worden met voorbeelden uit sociaal jongeren- en volwassenwerk rond blended care in welzijn en kennis maken met theoretische perspectieven van onderzoekers? Geef je dan op voor de inspiratiebijeenkomst ‘Blended care in welzijn’.

Digitaal waar het kan en face-to-face waar nodig

Voor wie
Docenten en onderzoekers van de HAN, Academie Mens en Maatschappij
Professionals en innovatoren uit zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio
Studenten van de HAN

Sprekers
Ryan Esser (innovatie manager), Fenna Stevens (programma manager) en Lotte Grond (Buurtteam medewerker) van Incluzio
Boubaker Bouchalga en Dushanti Piek (beiden jongerenwerkers) van Bindkracht10
Dejan Todorovic (onderzoeker) van lectoraat Youth Spot jongerenwerk Hogeschool van Amsterdam
Niels Hermens (associate lector) van lectoraat Empowerment & Professionalisering, onderzoekslijn Impact van Sociaal Werk Hogeschool Inholland

Locatie
iXperium Health, Kapittelweg 33, Nijmegen

Aanmelden
https://forms.office.com/e/EdJpEeN8se

Zelf de regie
De samenleving waarin we leven digitaliseert en het gebruik van digitale middelen is in Nederland wijdverbreid. Maar liefst 97% van alle Nederlanders van twaalf jaar of ouder heeft toegang tot het internet en 88% maakt er dagelijks gebruik van. Het proces van digitalisering raakt veel aspecten van ons dagelijks leven, zoals hoe we communiceren met anderen, hoe we leren en werken, hoe we onze vrije tijd besteden, hoe we gezond blijven en onze geldzaken regelen.

Digitalisering heeft invloed op het sociaal werk: het social werk omvat zorg en ondersteuning om de kwaliteit van (samen)leven te verbeteren, in het bijzonder bij mensen in een kwetsbare situatie – dit kan veel leefgebieden omvatten.

Centraal bij blended care in welzijn staat dat hulpvragers zelf de regie hebben over de vorm van ondersteuning. Zo biedt dit iedereen de kans om een vorm van begeleiding te kiezen waarbij zij zich prettig en veilig voelen. Door de inzet van digitalisering worden bestaande processen aangepast en ‘blended’ ingericht. Bij blended care is de digitaliseringstoepassing het middel of de tool, maar de inzet van digitalisering is nooit het doel. Inhoudelijke doelen richten zich bijvoorbeeld op: effectievere, efficiëntere en kwalitatief betere hulp bieden aan inwoners, zowel oud als jong.

Het werk van de sociaal werker verandert:

  • digitalisering de vorm en aard van interacties tussen sociaal werkers en hulpvrager (waar contact tussen hen eerst face-to-face plaats vond, gebeurt dit nu ook via sociale media, chatfuncties op websites van welzijnsorganisaties of beeldbellen) (Nieuwboer et al., 2020)
  • maken technologische ontwikkelingen ook nieuwe vormen van ondersteuning en toegang tot deze ondersteuning mogelijk. Corona is hierin een belangrijke versneller geweest en heeft laten zien dat ondersteuning en begeleiding op afstand verlenen in veel gevallen een optie kan zijn.

Inspirerende voorbeelden

Inspirerend zijn de voorbeelden van de sociaal werk organisaties Incluzio en Bindkracht10 uit de regio.

Sociaal werkers van Incluzio combineren fysieke begeleiding en zelfleermodules om volwassenen meer, vaker of sneller aan hun hulpvraag te laten werken en versterken zo de eigen regie van de burger. Jongerenwerkers van Bindkracht10  zoeken op basis van sociale media platforms aansluiting met jongeren op onderwerpen die in de online leefwereld (beginnen te) leven. Beiden zijn geslaagde voorbeelden van een nieuwe ‘blend’ met zowel digitaal als face to face contact.

Incluzio en Bindkracht10 hebben veel geleerd. Een belangrijke conclusie is dat ‘losse’ digitaliserings-toepassingen (opzichzelfstaand) niet of slechts beperkt werken. Het moet onderdeel zijn (of worden) van het dagelijks werkproces. Daarom de keuze om blended te (blijven) werken bij Incluzio en Bindkracht10 en deze nieuwe werkwijze breed in de organisatie te implementeren om voor een blijvende verandering te zorgen.

Hoewel deze voorbeelden de indruk kunnen wekken dat blended care vooral mogelijkheden biedt, zijn er ook zorgen bij zowel sociaal werkers als hulpvragers. Zo laat onderzoek zien dat een deel van de sociaal werkers van mening is dat online begeleiding niet kan tippen aan face-to-face begeleiding. Zij zijn bezorgd dat digitaal contact ten koste gaat van een goede, vertrouwensvolle relatie. Andere sociaal werkers denken dat zij zelf niet voldoende digitaal vaardig zijn, of verwachten dat de hulpvragers deze vaardigheden niet hebben. Ook spelen er zorgen rondom privacy en bestaat het idee dat online hulpverlening vooral een bezuiniging zou zijn. Een deel van de sociaal werkers is echter ook heel positief over de mogelijkheden van blended ondersteuningstrajecten. Deze verschillende visies op blended sociaal werk, maken de implementatie ervan een taai vraagstuk.

In dat kader is het goed te zien dat dit blended care op de onderzoekagenda van diverse lectoraten van Hogescholen gekomen is. Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ‘online leefwereld van jongeren’ en heeft hierover de handreiking ‘Echt zijn in de online leefwereld’ geschreven voor jongerenwerkers. Het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool inHolland heeft de publicatie ‘Blended effectmeting Benchmark’ geschreven met een verkenning naar benodigde kennis en vaardigheden voor sociaal professionals.

Ben jij erbij?
De inspiratiebijeenkomst biedt mooie kansen voor professionals uit de regio, docenten en onderzoekers van de HAN die meer willen weten over het thema ‘blended care’ en hier met elkaar mee aan de slag willen of misschien wel moeten.