Aan de slag met MET

Samen met onder andere WZW participeert de Zorgalliantie in het project Medewerker En Technologie (MET). De methodiek van MET helpt de organisatie en medewerkers met het verkrijgen van draagvlak, de implementatie van de innovatie, de verwerving van de benodigde competenties en vaardigheden bij de medewerkers en een goede borging. Hierdoor zijn organisaties beter in staat te anticiperen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen. De Zorgalliantie verzorgt samen met de HAN binnen MET de masterclasses en werk-leertrajecten.

Wat is MET?
Tijdens de masterclasses krijgen deelnemers kennis aangereikt op vier verschillende thema’s:

  • Technologie verweven in beleid
  • Sturen op projecten vanuit het management
  • Van experiment naar implementatie
  • Management van meerdere technologietoepassingen/-projecten

De masterclasses geven inzicht het eigen vraagstuk, de behoefte om te ontwikkelen op dat vraagstuk en het management instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is. Organisaties die in de praktijk stappen willen zetten op dit vraagstuk, kunnen vervolgens deelnemen aan een werk-leertraject. Hierbij gaan de deelnemers de theorie die ze hebben opgedaan tijdens de masterclass, toepassen op een eigen vraagstuk binnen de eigen praktijk.

Naar de video
Ga aan de slag MET technologie en digitalisering binnen je organisatie – YouTube

Meer over MET (WZW)
Medewerker En Technologie (MET) – WZW

Meer over MET (Zorgalliantie)
Jonathan van Deutekom