Netmobil: mogelijkheden mobiliteitsnetwerk in de kleine kernen Achterhoek

Openbaar vervoerders hebben de afgelopen jaren een aantal buslijnen in de Achterhoek. Het project Netmobil onderzoekt de HAN, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente de bereikbaarheid van deze regio, met als doel de leefsituatie van inwoners te verbeteren. Centraal in het project staat het concept Mobility-as-a-Service (MaaS). MaaS maakt het reizigers mogelijk via een app hun reis in één keer te plannen, boeken en betalen. In de Achterhoek start in 2019 een pilot om het MaaS-systeem te testen, de resultaten van de nulmeting zijn nu bekend.

Anno 2018 ontstaan in grote steden meer flexibele vormen van vervoer, zoals ritdelen (ride-sharing), het delen van een auto (car-sharing) of een systeem met leenfietsen of huurauto’s. Onder de verzamelnaam Mobility-as-a-Service (MaaS) zijn er verschillende mobiliteitsplatformen en –apps in opkomst die meerdere vormen van vervoer combineren en aanbieden aan reizigers.


Netmobil: vervoer in dunbevolkt gebied
De HAN, waaronder onderzoeker Gideon Visser, lid van ons programmateam, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente werken samen als kennispartners in het project Netmobil. Het project heeft als doel een digitaal mobiliteitsplatform (of app) te ontwikkelen en te testen, waarmee inwoners van de Achterhoek uit een breed palet aan vervoersopties hun meest ideale reis kiezen. Juist in een relatief dunbevolkt gebied zoals de Achterhoek, kan een MaaS een oplossing zijn. Bij een MaaS is de reis is volledig toegespitst op de individuele reisbehoefte en bestaat de reis uit diverse vormen van publiek en privaat vervoer.
De Gemeente Oost-Gelre en de daarin gelegen kleine kernen (zie afbeelding) vormen het pilotgebied van Netmobil. In twee pilots testen ze – samen met inwoners – welk mobiliteitssysteem het beste aansluit bij hun behoeften op het gebied van vervoer. Ook onderzoeken ze het huidige leefsituatie en reisgedrag en de houding tegenover MaaS als nieuwe vervoersconcept.

Nulmeting gebruik vervoersmiddelen en smartphone
Voor de nulmeting is een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente Oost-Gelre. Hierbij wordt onderzocht wat de digitale kennis en vaardigheden van de inwoners van de kleine kernen in de Achterhoek zijn en wat de impact hiervan op (toekomstig) reisgedrag is. De nulmeting geeft inzicht in het huidige reisgedrag, de leefsituatie en het technologiegebruik.

Wat zijn opvallende resultaten? Ouderen hebben meer interesse in het samen reizen met onbekenden. Ook maken ze relatief veel gebruik van het openbaar vervoer. Ook jongeren maken veel gebruik van het openbaar vervoer, hoewel ze aangeven dat hun school of opleiding niet goed bereikbaar is. De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel. De zelfstandigheid van de auto, samen met de e-bike, maakt dat mensen sneller voor de auto kiezen dan een ander vervoersmiddel. Het aantal mensen met een smartphone, blijft iets achter in de Achterhoek. 82% van de inwoners van Oost-Gelre hebben een smartphone, in de rest van Nederland ligt dit gemiddelde op 89%.

Benieuwd naar de overige resultaten?
Download HAN VDO Infographic onderzoek netmobil

Bekijk ook andere onderzoeken rondom het thema mobiliteit.