Studiedag De Toekomst van het Platteland, 21 november 2018

Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen (goede bereikbaarheid openbaar vervoer & parkeergelegenheid).

Centraal thema op deze studiedag:
Hoe kunnen innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren een blijvende vitalisering op het Platteland en in de Krimpgebieden stimuleren?
In Nederland bestaat 74% uit platteland met ruim 5 miljoen inwoners. Die regio’s omvatten circa 30% van de totale bevolking van ons land (SCP 2017). Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de Nederlandse economie sterk aan. Dit geldt in mindere mate voor het platteland en de ‘krimpgebieden’. De Sociaal-Economische Raad heeft aangegeven dat met name de transitie naar duurzame energie landelijk veel banen kan opleveren. Er zijn tevens grote veranderingen in de zorg, informatica en de bouw op komst. Hierbij zullen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en een groeiend aantal ouderen zich moeten gaan instellen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de informatie-, productie- en zorgtechnologie. Op deze studiedag komt aan de orde hoe mbo- en hbo-instellingen zich voorbereiden. Tevens ligt hier een vraag aan instellingen voor volwasseneneducatie, Bildung en opbouwwerk, hoe zij bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen voor een vitaal en actief platteland.
Dit vraagt van het platteland:
– Innovatieve scholing en projecten in het middelbaar en hoger beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs.
– Een passend aanbod van modules en trajecten van leven lang leren.
– Bevordering van actieve zelf-organiserende groepen (gasvrije aansluitingen, wind- en/of zonne- energie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, …).

Deze studiedag is bedoeld voor:

✓ Bestuurders, kaderleden en actieve vrijwilligers van landelijke, provinciale en plaatselijke verenigingen van Kleine Kernen, Dorpsbelangen, bewonersinitiatieven, dorps-, ouder-, gezondheids-, wmo- en adviesraden, onderzoek- en planbureaus.
✓ Deelnemers en inleiders van de eerdere edities van deze studiedagen.
✓ Gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, managers, ambtenaren en andere professionals.
✓ Bestuurders, managers en medewerkers van de onderwijskoepels voor MBO, HBO en WO.
✓ Bestuur, staffunctionarissen en leden SER, VNO-NCW-MKB, werknemersvertegenwoordigers.
✓ Lectoren, docenten, managers, onderzoekers en geïnteresseerde studenten van MBO, hogescholen en universiteiten.
✓ Directie, managers, lectoren, docenten en studenten HAN.
✓ Bestuur, docenten, leden, vrijwilligers en relaties Learn for Life (Rural Academy), UvA: Kring Andragologie & Kring Geografie en Planologie.

COMPLEET PROGRAMMAOVERZICHT: klik hier

AANMELDEN STUDIEDAG: klik hier

Graag hopen wij je te verwelkomen op onze studiedag. Mail gerust indien je vragen hebt over deze studiedag naar: Joke.Abbring@han.nl

Wij verzoeken je vriendelijk om potentiële deelnemers in jouw organisatie / netwerk op deze studiedag te attenderen. Bij voorbaat dank!

Organisatie van ‘de Toekomst van het Platteland
HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen, Learn for Life (Rural Academy), Universiteit van Amsterdam: Kring Geografie en Planologie & Kring Andragologie

Met vriendelijke groeten,
Joke Abbring,
Programmamanager Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen