Psychische kwetsbaarheid (interprofessioneel werken vanuit sociaalpsychiatrische visie)

In ‘Psychische kwetsbaarheid’ staan maatschappelijke ontwikkelingen centraal die van invloed zijn op het ontwikkelen, in stand houden en verergeren van psychische klachten. Over het voorkómen van deze klachten wordt wel gepubliceerd, maar veel minder dan wenselijk is. We weten al heel lang dat economische en maatschappelijke omstandigheden zoals het verlies van werk en/of huisvesting, discriminatie en stigmatisering, van invloed zijn op ons geestelijk (on)welbevinden.

Vandaar dat hulp en zorg veel breder ingezet moet worden dan louter vanuit de GGZ. En, niet onbelangrijk, behandelen (door professionals met een medische of psychologische achtergrond) vergt andere competenties dan begeleiden (door sociaal-agogen). Daarnaast is ook de kunde en betrokkenheid van ervaringswerkers, naasten en informele zorgverleners van belang. Daarom wordt in dit studieboek aandacht besteed aan generieke en specialistische kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om samen te werken: voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De introductie is geschreven door Bauke Koekoek. Hoofdstuk 9: ‘Professionele identiteit en interprofessionele samenwerking’ is voor rekening van Jeanne Derks, coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de HAN.

Meer informatie en/of bestellen.