Anders zorg vormgeven

Doel:  juiste zorg op de juiste plek

Anders zorgen gaat over het vraagstuk van de zorg in de toekomst. We maken ons druk over voldoende personeel in de zorg, om de groeiende zorgvraag en de vergrijzing te kunnen opvangen. Als we iedereen enthousiast weten te krijgen voor de zorg en als iedereen die nu in de zorg werkt daar ook blijft werken; zelfs dan hebben we niet genoeg mensen om de komende 30 jaar de zorgvraag op te vangen. Als we het blijven doen zoals we nu doen. Dus moeten we op zoek naar andere manieren om de zorg te organiseren.

Ontwikkelingen

 • Verschuivingen van taken van zorg naar welzijn, een kanteling van de zorg.
  Voorbeeld: huisartsen Afferden.
 • Mensen blijven langer thuis wonen, verzorgingshuizen afgebouwd, wooncommunes.
 • Stakingen in de zorg; werkdruk, salaris.
 • De arbeidsmarkt-tekorten in de welzijn en zorg lopen op. We lopen nu al aan tegen tekorten op niveau 3 en 4, in de vergrijzing stevenen af op een tekort in de niveau 2 (WZW arbeidsmarktprognose 2019).
 • Bezuinigingen in welzijn.

Programma’s en platforms (die – bijdragen aan – anders zorgen)

 • Waard om voor te werken (RAAT), landelijk actieleernetwerk
 • Sociale technologische innovaties.
  Sociale technologie en welzijnstechnologie hebben vaak een preventieve werking, maar arbeidsbesparende technologie staat nog in de kinderschoenen.
 • Gemeenten die met welzijnspartijen hervormingen doorvoeren.

Deze bewegingen hebben verschillende namen:

 • vanuit de zorg: anders zorgen
 • juiste zorg op de juiste plek, zinnige zorg
 • kanteling van de zorg
 • de wijkprofessional
 • welzijn voorkomt zorg
 • zorgen voor, zorgen dat

Ondanks alle acties is er nog altijd een tekort aan mensen in de zorg. De groep die afhankelijk wordt van zorg neemt steeds meer toe door onder ander vergrijzing. Dus willen we vanuit de Zorgalliantie ‘Anders zorg vormgeven’. De komende tijd gaan we uitdiepen waar we exact op inzetten en daarbij kijken we ook naar bijvoorbeeld een aanvulling op de reeds bestaande initiatieven.

Wat gaan we doen?

 • Samen met andere netwerken in beeld brengen van best practices die nu al vormgeven aan anders zorgen.
 • Verbindingen leggen in regionale bijeenkomsten, zodat iedereen een beeld krijgt van wat we al wel doen, en waar de ‘gaten’ zijn.
 • Binnen de zorgalliantie vormgeven aan experimenten die innovatieve zorgmodellen ontwikkelen.
 • Juiste zorg op de juiste plek door ontwikkelen (verschuivingen van zorg van ziekenhuizen naar thuis, van zorg naar welzijn, van professional naar samen met familie/naasten en de buurt).
 • Samenwerking tussen familie/ naasten en zorgverleners in het zorgnetwerk.