Meer aandacht voor hulp dichtbij 

08-10 Versnellingskamer: Anders Zorg Vormgeven | Afgelopen 8 oktober was de online versnellingskamer van Anders Zorg Vormgeven. Op basis van voorbereidende gesprekken met verschillende partners van de Zorgalliantie zijn een tweetal thema’s geformuleerd voor deze versnellingskamer: van zorgen naar welzijn en vroegsignalering in de wijk.

Dat coronatijd ook zijn beperkingen heeft, merkten ze bij de versnellingskamer Anders Zorg Vormgeven. De versnellingskamer werd op het laatste moment naar een online omgeving verplaatst. Het lukte een deel van de bezoekers niet om na de plenaire opening aan de digitale gesprekstafels deel te nemen. “Toch werden er waardevolle gesprekken gevoerd”, vertelt thematrekker Harmke Hulshof van het thema Anders Zorg Vormgeven.

Vaak geen medische vraag  
De ambitie van de eerste gesprekstafel was om de samenwerking tussen welzijn en zorg te versterken, waardoor mensen gezonder en langer thuis kunnen wonen. Hoe doe je dat? Door de samenwerking te versterken tussen zorg en welzijn en dit beter in te richten”, legt thematrekker Corné van Asten uit. Hier gaat het vooral over elkaar ontmoeten en leren kennen. Kent een huisarts of een praktijkondersteuner, de medewerker van een welzijnsorganisatie? Als mensen in de huisartspraktijk meer doorvragen naar de problematiek van de patiënt, gaat dit in veel gevallen niet om medische problemen. Dan ligt het voor de hand om maatschappelijk werk in te zetten om de patiënt ofwel de burger te ondersteunen vanuit het niet ‘medische’ domein. Een andere mooie opbrengst van de tafel was het verbinden van burgerinitiatieven aan de hulpvraag van mensen. Kunnen andere mensen (vrijwilligers) een rol betekenen in het dagelijks leven van iemand? Denk aan bewegen of juist voorkomen van eenzaamheid. Dit komt ook overeen met de andere thematafel 
 
Laagdrempelig en dichtbij  
Die andere thematafel ging over vroegsignalering in de wijk. De ambitie? Het verminderen van de inzet van zorgpersoneel en grotere gezondheidsproblemen voorkomen. Dit kan door buurtgenoten actief te betrekken bij preventie en signaleren van problemen, hulp- en zorgvragenDeelnemers van deze tafel gaven aan dat vroegsignalering begint bij het versterken van het eigen netwerk. En dat aandacht voor mensen met minder opleiding, inkomen en/of taalvaardigheid belangrijk is, omdat deze groep mogelijk sneller gemist wordt. 

Het is een uitdaging om als hulpverlener zichtbaar te zijn in de wijk. Laagdrempelig contact is daarbij belangrijk, zodat mensen ook daadwerkelijk vragen stellen. Nu blijkt dat veel vragen uitblijven, terwijl er tijdens corona een ruim hulpaanbod ontstondJe kunt als netwerk hard werken, maar als een oudere of het netwerk de (hulp)vraag niet stelt, dan sluit het niet op elkaar aanlegde een bezoeker uitDankzij corona leerden de deelnemers dat online vragen stellen heel laagdrempelig werkt. “Soms vinden mensen fysiek een hulpvraag stellen een stap te ver, terwijl online hulp vragen laagdrempeliger kan zijn en andersom“, legt Hulshof uit. Deelnemers pleitten daarom voor een hybride aanbod, zowel online als offline makkelijk bereikbaar zijn.   
 
Hoe nu verder?  
“Er gebeurt een hoop op het gebied van anders zorgen en er zijn volop kansen. Het waren mooie gesprekken, waarvoor we de deelnemers willen bedanken”, zegt Hulshof. “We willen dan ook graag met de deelnemers en andere geïnteresseerden een leerkring vormen binnen het thema Anders Zorg Vormgeven, om verdere verdieping aan te gaan en zoeken naar vernieuwingen en verbindingen van toegevoegde waarde. We hopen op een inspirerend vervolg.” 

>> Meer over het thema Anders Zorg Vormgeven
>> Ook een versnellingskamer bijwonen? Ga naar agenda voor de komende versnellingskamers.